Kumpulan cerita Daerah Nusa Tenggara Timur


Cerita rakyat Nusa Tenggara Timur, semoga kumpulan cerita ini dapat membuat kita kembali mengingat budaya leluhur kita.

FOHO LAKAAN EMA ULUK SIA MORIS FATIN
(terjemahkan ke dalam bahasa daerah)

Tuir ema matas sia dale iha belu, sei hori uluk hotu – hotu rai timor sei nakonu no we, kecuali foho lakaan, ba oras loron ida feto ida tun iha foho lakaan fuhun no nia nein iha naba. Feto nia naran laka lorak mesak no mak hodi lian belu ha.ak feto mesak ida ne,e mak  la hatene hundikin. Laka lorak mesak ne.e nia feto mak kabas tebes mak no naran bot basuk. Tan no beran mak bot basuk ne,e laka lorak mesak nahoris oan ida no nia  laen mak ema hotu- hotu la hatene. Tan nia laka lorak mesak emi temi naran nain bilakan mak ha.ak nain nalo mesan no tenik  nain na seian.
Ba tinan ikus nia, laka lorak mesak nahoris oan feto nain rua no oan mane nain rua tuir- tuir malu dei. No oan mane rua nia fo naran ida-idak. No naran atok lakaan no taek lakaan, no oan feto rua nia naran mos ida-idak, no sia naran elak loa lorak no balak loa lorak.
Ba oras oan nain hat ne,e matas  hotu tian, nia inan nalo sia kawen malu iha foho fuhun, tan iha foho fuhun nia la no ema seluk. Atok lakaan kawen no elak loa lorak, no teni taek lakaan kawen no balak loa lorak, ba oras nia tasi wen mos mara no rai timor na seian ba rai maran mak luan bot. atok lakaan no nia ven elak loa lorak lori nosi foho lakaan ba no,i foho nanaet dubesi, iha nia sia narik rai ida mak naran naetenu. No tenik atok lakaan nia oan ida, ba loron ikus nia ba  labu iha rai timor- timur, iha naba nia narik rai  ida mak naran mau katar. Naran mau katar ne,e sei iha to.o oras ne. tunan nosi atok lakaan nia oan seluk sia nein na fati iha rai belu, iha nia sia narik rai ida mak naran fehalaran. No  taek lakaan no nia ven loa lorak no sia kan oan nain sanulu, sia hotu-hotu dadi mane mak kabas no meo, sia hotu-hotu ba labu iha nabe- nabe dei.
Oan ida mak naran dasi tuka mauk nia,  lao nosi tasi wen laran ba iha rai flores, nia kawen no moris nafati iha naba. Mais mane nain hat nia ba labu no nein nafati iha rai TTU  to,o oras ne,e.
Sia mak nein iha rai dawan ne,e no naran:
v  Dasi boki mauk nein iha desa biboki
v  Dasi sana mauk nein iha insana
v  Dasi lida mauk nein iha lidak
v  Dasi leku mauk nein iha lekuhun.
Mane lima mak nosi taek lakaan nein nafati iha belu no tunan to,o oras ne,e. nosi nain feto laka lorak mesak niakan lian fuan  naak iha nabe-nabe oan sia halo tama tuir inan, tan tuir nia lian fuan ne,e ema belu, ema  TTU no ema  TTS no tenik ema flores to,o oras ne,e sia sei  nabelu malu.
GUNUNG LAKAAN TEMPAT ASAL
 MANUSIA PERTAMA DI BELU
(terjemahkan ke dalam bahasa indonesia).

Menurut cerita orang tua- tua di belu, pada jaman dahulu kala, seluruh pulau timor masih di genangi air, kecuali puncak gunung lakaan. Pada suatu hari turunlah seorang putri dewata di puncak gunung lakaan dan tinggallah ia di sana.putri dewata itu bernama laka lorak mesak yang dalam bahasa belu berarti putri tunggal yang tidak berasal usul. Laka lorak mesak adalah seorang putri cantik jelita dan luar biasa kesaktian.
Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka laka lorak mesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah di kenal orang. Itulah sebabnya laka lorak mesak di sebut pula dengan nama nain bilakan yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri.
            Beberapa tahun kemudian putri  laka lorak mesak berturut- turut melahirkan dua orang putra dan dua orang putri. Kedua putra di beri nama masing – masing, atok lakaan dan taek lakaan. Sedangkan kedua putrinya masing- masing di beri nama : elak loa lorak dan balak loa lorak.
            Setelah keempat putra- putri ini dewasa maka dikawinkan oleh ibunya karena di puncak gunung tidak ada keluarga lain. Atok lakaan kawin dengan elak loa lorak dan taek lakaan kawin  dengan balak loa lorak. Sementara itu air laut mulai surut dan pulau timor sudah terbentuk menjadi daratan yang luas. Atok lakaan dan istrinya elak loa lorak kemudian pindah dari lakaan ke bukit nanaet dubesi, lalu mendirikan kerajaan yang bernama naetenu.
            Dikisahkan pula bahwa salah seorang anak dari atok lakaan ini kemudian hari terus merantau ke timor – timur dan  mendirikan sebuah kerajaan di sana yang di beri nama mau katar. Nama mau katar ini masih ada hingga sekarang. Turunan atok lakaan  yang lain terus manetap di belu dan mendirikan kerajaan sendiri dengan nana kerajaan fehalaran. Sedangkan taek lakaan dan istrinya balak loa lorak memperanakkan 10 orang anak laki-laki. Semuanya kemudian menjadi pemuda yang gagah berani dan mereka merantau ke mana – mana.
            Seorang anak yang bernama dasi tuka mauk berlayar ke pulau flores lalu kawin dan menetap. Sedangkan 4 orang anak lainnya merantau di daerah timor tengah utara sekarang. Mereka yang merantau dan menetap di timor tengah utara ialah masing- masing:
v  Dasi boki mauk menetap di desa biboki
v  Dasi sana mauk menetap di insana
v  Dasi lida mauk menetap di lidak, dan
v  Dasi leku mauk menetap di lekuhun.
Kelima putra lain dari taek lakaan tetap tinggal dibelu dengan keturunannya hingga sekarang.
Dari kisah putri laka lorak mesak inilah timbul adat kebiasaan di belu hingga sekarang dimana anak-anak selalu mengikuti keluarga ibu. Juga dari kisah inilah orang belu, orang timor- timur, orang timor tengah utara maupun flores sampai hari ini tetap merasa bersaudara.


Klasifikasikan :

1.       Bentuknya:
·         Puisi seperti mantra
·         Prosa seperti legenda
2.      Isinya : Menceritakan tentang seorang putri dengan perjalanan hidup
3.      Pengaruh melayu kuno.
4.      Pesan / amanat : berbuatlah sesuai kehendak sendiri

Cerita Rakyat Sumba Timur
Cerita Dalam Bahasa Daerah
KADAPU
Amangu ninya na ha’atu tau kawini raingu. Da dua da anana. Na ha’atu natamuna : Kadapu ya, na ha’atu natamuna : Luwa ya. La hau lodu na inada i Kadapu dangu i Luwa luananya parama la wuoka. Ba ndedipa na laku lawoka hiwananya i Kadapu : jiaka na hi i Luwa tununya Luwa tai na erimu i Luwa. Bana hika na erina i Luwa kakanandi nanyaka napapanina na innana. Hiwana bana kareuku meha tunuya tiangu i Luwa erimu jiaka na hi wana.
Kayapa maduanyaka i Luwa erina hina honduya dangu hina tunu ya la epi. Bana halaka patunu ya, kawotunanyaka la hindi. Bana takaka na inana welingu la wuoka kapa’arananyaka i Kadapu. Mala na erimu na nganguka nyuna bau tununua Luwa ai. Hina heimaya na inanai Kadapu, ina nginji-nginji ngadu ari-kahanduka diri matiki yaka na inana hina pamandanya kapeku palanyapunya ngau matambana ba wana. Hina pitiya nakaba pangari kamba Humba, hina patambakunya la lata mandapuna i Kadapu, dangu hapunguna napangari tamiang, hina pandumbukunya la tuba kalilina i Kadapu. “lakuwa la uta muru la kaba watu” “angu la rokapu la liangu” kau njadi tau rumba tau tana. Ndaku ana anggaupa dangu inadunggapa, la rehinuka karaku maduaka i njadi buti. Jiadu yaka lundu nahu, la kalouka tau Humba dangu namandangangu tolu buti, paweli da la buti ihluda umbu apunda bawada.
Didiaya nahupu njapuna.

Cerita Dalam Bahasa Indonesia
KADAPU
Dahulu hidup seorang Ibu dengan dua orang anak, anak pertama bernama “Kadapu” sedangkan yang  kedua bernama Luwa. Suatu saat Ibu berpesan kepada Kadapu sebelum pergi ke kebun untuk bekerja, katanya : “jika adikmu Luwa ingin makan, bakarlah  Luwa (ubi),”
Ternyata apa yang menjadi pesan Ibunya pada Kadapu benar, Luwa menangis sambil berkata : “bakar Luwa(ubi), bakar Luwa(ubi).” Kadapu jadi bingung atas tangisan adiknya.
Kebingungan bercampur dengan tangisan adiknya, Kadapu berkesimpulan bahwa adiknya Luwa yang dibakar akhirnya Kadapu mengikat adiknya untuk diletakkan di atas kayu, lalu dibakar seperti pesan Ibunya sebelum pergi bekerja dikebun.
Setelah pulang dari kebun Ibunya bertanya : “ Apakah adikmu sudah diberi Nginji-nginji ngadu ari?” (bakar-bakar tubuh adik) mendengar  pengakuan Kadapu Ibunya merasa terpukul dalam duka yang mendalam sambil merangkul Kadapu dan menempatkan sebagai binatang hutan.
Dengan mengambil tempurung pembersih kapas Sumba, lalu ditempelkan pada pantatnya bersama sebatang tamiang (bambu pembuat suling).
Ibunya mengutuk Kadapu menjadi kera serta diusirlah ke hutan belantara atau kegua sebagai hewan liar dan makanannya hanya buah-buahan. Setelah Kadapu merangkak seperti kera dalam bahasa sebagaimana lasim binatang kera.
Melalui pengalaman inilah sampai saat ini kalangan orang Sumba Timur banyak yang tidak makan daging kera, karena Kadapu yang dikutuk  jadi kera merupakan bentuk atau wujud dari kesalahan menterjemahkan pesan yang salah. Mereka beranggapan  bahwa manusia berasal dari kera dan masyarakat Sumba Timur menjadi trauma, walaupun hanya dalam dongeng.
Demikian cerita rakyat ini, semoga dapat bermanfaat bagi generasi muda dan masyarakat Matawai Amahu dan Pada Djara Hamu.


Ø  Pesan  atau amanat   :orang tua harus sabar  menghadapi kesalahan –kesalahan dibuat  oleh anak-anaknya dalam segala hal tidak mendatangkan             kerugian  lebih besar.

Ø  Bentuk cerita                  : bentuk prosa
Ø  Pengaruh cerita ini bagi masyarakat sumba timur :banyak orang sumba timur                                                      yang tidak  makan  danging kera karena trauma dengan cerita ini
Ø  Isi cerita                        :orang tua yang mengutuk anaknya karena Ia


ASAL  USUL  OEPURA

Wie  ngara  oepura rai uru mulai ta petarea’a,  ari  fektor  foenai  hiku  wie  ngara  oepura.haku   aimata   oepura   wie  ngara  oepura, karena  oe  (ailako)  pura  (pote-pote) hitu  ta  ja ‘di   dusun karena   era  beberapa  bue  amu  haku  da  ka ddu  ma  pe  pa  oepura.  Hiku  ta  ja  di  desa  ta  pe  haba.ae  da’u  hiku  ta’  ja  di  kelurahan. Raiti  kelurahan  ta  ja  di  pemerintahan.

Asal usul oepura
Diberi  nama  oepura  karena  dulu   pertama  kali  hidup  keluarga   Fetor   Foenai , sehingga   diberi    nama  oepura  dan  adanya    mata  air   yang    besar  dan  jernih  yang  juga  di beri nama oepura.oe(air)  pura  (pura-pura ).  Setelah  itu  Oepura  menjadi  suatu  tempat  atau  dusun  karena  hanya     ada    beberapa   rumah   saja.  Setelah  itu   datang   lagi   orang-orang   dan   menempati  dusun          tersebut         dikembangkan     lagi   menjadi   suatu   kelurahan   dan   salah   satunya  ada   pemerintahan.

KLASIFIKASINYA
Bentuknya berupa legenda karena menceritakan terjadinya nama suatu tempat
Isinya menceritakan asal-usul nama tempat oepura
pengaruhnya

PENI WADAN UTAN LOLON-OLA LAU HAYON

Peni Wadan Utan Lolon, Ola Lado Angin Lau Hayon, Kopong Lolon Tapo Bali adalah tiga bersaudara ata nitun lau ha rin rae.
Reron pulo kae rai ola nuha. Reron tou, kakan arin teloka rai ola nuha bua doa wato wutun-meko. Ole tuen wura balik tua tebe leku, bero liki, wahan boka, temen lebeka.
Peni Wadan Utan Lolon, ole netiro sama kayo kewatan sape adana lali nuha kene/ meko. Ola loda angin lau hayon noon kopong lolon tapo bali, dayon balik lewo buto/waiwuring. Turun keniki keluok nabe take, peni wadan utan lolon epanewan kenepun-keragan gan reron rema. Hogo lera lau timu tawan, Ola lado angin lau hayon noon kopong lolon tapo bali, tuen bua rai seba peni wadan utan lolon. Sape roiro lali nuha kene, pene wadan utan lolon mayan tani “ ola lau hayon, angin teuna kae ke tapin dai hawe horok”. Ola lado angin noon kopong lolon, lodo rabe bote buat, liwut lera, bua balika lewo buto/waiwuring.
Tun hika wulan pai, peni wadan utan lolon penetina noon metin wulan. Loa nala ata nimun suku o’nen. Turun mia haka tupa, ti Ola lado ngin noon kopong lolon ruaka hiin gahin rai welu peni wadan utan lolon. Hoga pai nuan seni lauseran gere, hoyan marin peni wadan utan lolon bua rai ola welu peni wadan utan lolon bua rai ola nuha rete duun lali wulun wai boleng sagu atu matan. Rewe wulen wai boleng, hopi manu eket, arak koron tounage bua dori watan sape lera wli koli bauk ra bua adana watan wure wai wadan. Lodo tana rae ari, tunu manuk rekan renuk arak.
Peni wadan utan lolon kewukena ti turu pae wera. Ola lado angin puin manuk te peni wadan lelin. Ola lado angin noon kopong lolon ado bero bua rai.
Nuan manuk gokok karo lolon gere, peni wadan bae balik, ata nebe take. Tani mayan ola-ola lau hayon, bua balik hodek. Ata tuen balik hala. Pane sape watab waiwadan rema tukan doana ti turu. Ola lado angin noon kopong lolon bua sape nuha kene. Nuan manuk gokok karo lolon, aho hobo pole,ekan tapen doan dahe, nelo lau timu nuan seni tawan gere. Bero liki wai gere, turun metin lau lau tadon mara. Oleh hogo wura wato liko tuen, bero bao sama kayo kewatan ti Ola Lau Hayon Noon Kopong Lolon mata lu metin tado wato wutun. Gambus noon manuk eket, peket raan tou, bao adan lali watan bani lolon. Nuan pai mete tuen, ti paken mari naran : Nuha Wato Peni, Peni wai wadan, Ola lau hayoon-kopong Lolon Tapo Bali, wuan wure sama wure wutun. Haka teka sagu atu matan, pae pahan nuha gambus-peket manuk. Koda nai tutu, kirin nai gepa, ditemani gelok lewa. “ Ola, Ola Lau Hayon bua balik hala, Ole Kopong Lolon Tapo Bali, wua wure wutun dayon balik di atas balik bala.”


PENI WADAN UTAN LOLON-OLA LAU HAYON

            Peni wadan utan lolon, Ola Lado Angin Lau Hayon, Kopong Lolon Tapo Bali, adalah tiga orang bersaudara atau biasa disebut Ataal Nitun Lay Ha’rin rae artinya mereka berasal dari dunia yang tak kelihatan.
            Pada suatu hari ada tiga orang adik kakak pergi berlayar menyusuri tanjung wato-wutun menuju Meko. Namun karena ombak dan arus begitu kuat akhirnya perahu mereka terbalik dan tenggelam.
            Peni Wadan Utan Lolon adalah salah satu dari mereka bertiga dan dia adalah saudara perempuan, ia terbawa arus dan akhirnya terdampar disalah satu pulau kecil yaitu Nuha kene/Meko, sedangkan kedua saudaranya Ola Ladon Angin Lau Hayon dan Kopong Lolon Tapo bali, berlayar kembali ke Buto/Waiwuring, karena bekal habis, Peni wadan Utan Lolon setiap hari bahkan siang dan malam hanya makan lalat dan nyamuk. Di keesokan harinya, Ola Ladon Angin Hayon dan Kopong Lolon Tapo Bali kembali berlayar untuk mencari saudara perempuan mereka yaitu peni wadan Utan Lolon dan akhirnya bertemu dengan dia di Nuha Kene. Pada saat Peni wadan Utan Lolon melihat perahu mereka kemudian sambil menangis ia memanggil mereka sambil berkata “Ola Ladon Hayon dayunglah perahumu dan datanglah ambil saya’. Akhirnya Ola Ladon Angin dan Kopong Lolon, mereka turun dari perahu lalu gendong sambil peluk dia dan bawa kembali ke lewo buto/Waiwuring.
            Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan ternyata peni Wadan Utan lolon hamil, namun sangat disayangkan karena dihamili saudaranya sendiri. Karena merasa malu, Ola Lolon Angin dan Kopong Lolon, merencanakan untuk membuang Peni wadan Utan Lolon, yang adalah saudara sendiri.
            Di keesokan harinya, mereka bujuk dia untuk pergi mencari ikan lalu jual di pasar Waiboleng sagu Atumatan, setibanya di waiboleng mereka beli ayam satu ekor, arak satu botol, lalu berlayar menyusuri pantai sampai matahari terbebenam dan tibalah mereka di Wure-waiwadan.
            Mereka turun dari perahu menuju ke darat lalu sampai di suatu tempat mereka mulai buat api untuk bakar ayam. Lalu setelah itu mereka makan dan minum arak bersama-sama sampai akhirnya peni wadan Utan Lolon mabuk dan tertidur.
            Ola Ladon Angin mulai ikat ayam di Peni Wadan Utan Lolon punya kaki lalu pergi meninggalkan dia.
            Ketika ayam berkokok Peni Wadan Utan Lolon terbangun ternyata kedua saudaranya telah pergi Peni Wadan Utan Lolon menangis sambil memanggil kedua saudaranya kalau boleh datang kembali dan ambil saya, tapi tidak seorangpun yang kembali. Kemudian Peni Wadan Utan Lolon berjalan terus menuju Waiwadan, tapi karena hari sudah larut malam maka ia pun tidur di situ.

                                       LOKE NGGERANG
            Danong one ca beo manga ata ine wai molas, mose diha leso-leso duat one uma kudut manga hang diha lete bari, ine wai molas ho’o danong ledong le ende agu eman ga ine wai molas ho,o ngasang na hia RUENG. Hia kaaaeang one mbaru uma,mose diha sengsara keta. Manga ca leso one beo dise hitu manga mai meka, meka hitu raja, tujuan mai de raja ho,o ga kudut mai kawe ine wai ata cocok jadi wina diha, leso hitu tu’a adat one beo hitu  kumpul taung lawa one beo hitu kudut cumang agu raja, kudut nganceng lelo ine wai ata cocok jadi wina diha, tapi leso hitu hia Rueng toe manga mai tau cumang hi raja, main le raja ho,o ga jera tu’a adat one beo hitu kudut benta inewai molas hitu, leso nu diang ga hitu di mai  hi Rueng cumang agu raja , du ita le raja ho,o Rueng ga pa’u nai de raja agu Rueng. Pas janji le raja ho,o ga kudut cumang one mbaru ngendang kudut lamar hia Rueng ,nu diang ga hia Rueng ngo one mbaru gendang cai nitu ga mai le raja  lamar hia Ruenng toe tiba liha Rueng ai menurut hia toe cocok jadi rona diha,laing toe tiba lamaran le Rueng beti nai de raja mai le raja benta pengawl de raja kudut mbele hia Rueng,mai le pengawal mbele hia Rueng bolo mai mbaru tembong mata hia Rueng ga mai lise loke diha Rueng pande tembong ngasang tembong hitu ga loke nggerang sampi denkir ho,o tembong hitu manga kin sale manggarai

Bahasa indonesia
Dahulu kala di sebuah desa  hiduplah seorang gadis yang bernama Rueng,dia seorang anak yatim piatu,orang tuanya telah lama meninggal,untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari dia bekerja di kebun peninggalan orang tuanya,makin hari hidupnya tambah sengsara. Pada suatu hari di desa itu ada tamu yang datang yaitu seorang raja yang sangat kejam, tujuan kedatangan dari raja tersebut untuk mencari seorang gadis untuk menjadi istrinya yang cocok menurutnyaa, maka dengan itu tua-tua adat di desa itu menyuruh semua warga desa itu untuk berkumpul supaya sang raja dengan mudah memilih calon istri yang cocok menurutnya, tapi hari itu Rueng tidak sempat hadir ,besok harinya sang gadis tadi yang bernama Rueng itu hadir maka pada gadis inilah sang raja jatuh cinta, sang raja langsung memberitahukan hal ini kepada tua adat agar tua adat yang omong langsung dengan Rueng, besok harinya sang raja melamar Rueng di rumah gendang tapi sayangnya lamaran sang raja tersebut di tolak maka emosilah sang raja dia menyuruh pengawalnya untuk menangkap dan membunuh sang gadis tersebut, maka di bunuhlah sang gadis tersebut dan mati dan kulitnya di buat gendang, sampai sekarang gendang tersebut masih ada di manggarai khususnya di manggarai barat.

Klasifikasinya
Bentuknya berupa legenda karena ceritanya nyata dan bendanya masih ada sampai sekarang masih dna masyarakat manggarai khususnya manggarai barat berbondong-bondong untuk melihat gendang tersebut.

CERITA RAKYAT
ASAL USUL DAERAH TUAPAKAS
KECAMATAN KUALIN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Ahun hunut lenane pah i kamatua fa. Es onane te an muinan atoni mese le i kanan bapak Benafa nako pah Molo.Ne mat init bale mese le in kanan Papi antam desa Kusi.
An nbi lenane i nem in nek nain ku in Kusi ma ale sekanan in Biemeto sin. Es onanete in nemantia pah ai bale Papi pah nane malenatah.Es nanete in fenam nem,inatef nok atoni mese le in kanan Papi Haumolos Leosa’e. Sin nuasin neman tein neo bale mese le in kanan Taniuk. An nbi tabu lena sin , napen neman neo bale Mahoku sinit,Am nela, manuan,manaekun, talantia sinuasin an makaloim,eun on olif  tataf, he naiti neman neo pah i, talantia  sin nuasin antia pah i, bapak Benafa in napala nain in olif neki bie enaf mese,ma keso mese.
-         Keso in kanan (Namaun,me)
-         Opu in kanan (Bi hoi man)
An nbi tabu le na bale Tuapakas i. In kanan Mahoku. Mes natuin biemeto le bapak Benafa na pala neo in olif neok nan tua pope pukan mese,es pah ai bale i, Nakanab Tuapakas.
An nbi tabu mese bapak Benafa nok olif sin tokom natenab sin an mes-mesen es onane, te an haonan asu nua. Asun le, na sin makan,eun.
-         Na Benai
-         Na Noemin
An nbi neno mese bapak Benafa nok in olif an maka,loim,eun henati an li,un (Nabonat) an nbi nane sin natef nok atoni mese le, nem nako pah Makasar in kanan Pate Makasar.an nbi le nane sin na uabeun, nok Pate Makasar henati sin nabai anfani ana lenu. An nbi neno mese sin fanin ma an li,un sinatef nokan tein atoni mese le in kanan na Lais Bessie, lei nem nako pah Rote, talan tia sin nokan anfanin neo sin kuan ai sin bale le sin natua an nbi ne.
An nbi tabu mese sin nabuan henaiti an li,un ai Nabonat. Sin natef nokan tein atoni mese le in kanan Naboelfanu.Ma an nbi tabu le na asu nakonon ma sin an boin napoitan ma na kanab Nabonat.In nem nako pah Molo.
Es nane an mui nan kuatuaf ai pah tuaf sin tuaf ha:
-         Bessie
-         K’bau
-         Bonat
-         Benafa
Es nane te an nbo man nbait bale Tuapakas neo kua tuaf ai pah tuaf:
-         Bessie in eno nako Tuapakas an mof neo Bitan.
-         K’bau in eno nako Tuapakas ma an mof neo Oebon.
-         Bonat in eno nako Fatukbubu an mof neo Noefefan.
-         Afu in nesin natuabon neo na Benafa, fun in esan fain pahtuaf ai amaf natuin in es an tianahunun pah i.
Mepu ai bani nako Suku ha an nbi pah Tuapakas:
-         Bessie, an fen nain in mepu es le an kios pah ai an panat pah.
-         K’bau, an fen nain in mepu es le an onen Neo pah henaiti na ul.
-         Bonat an fen nain in mepu es le ana,ap lenat.
-         Benafa in fain on amaf neo suku teun le i.In es natah ale lasi le an bol nako ale sasa.
                                         

CERITA RAKYAT ASAL USUL DAERAH TUAPAKAS KECAMATAN KUALIN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Pada zaman dahulu kala ada seorang  yang bernama bapak Benafa  asal dari Molo. Bapak  tersebut datang  dari  suatu tempat  yang bernama Papi termasuk  Desa Kusi.
Ketika bapak Benafa  datang ada sebuah tempat yang dibawa untuk menampung air (Kusi), serta hewan piaraannya yaitu kerbau. Setelah bapak Benafa tiba di Papi tempat ini sangat sempit,akhir bapak Benafa meneruskan perjalanannya bertemu dengan seorang  yang bernama Papi Haumolos Leosa’e. Mereka berdua terus berjalan ke tempat  yang bernama Taniuk. Setelah tiba di Taniuk mereka memandang ke tempat  ini (Maluku) luas dan sangat besar dan mereka sepakat sebagai adik kakak untuk tinggal di tempat ini. Dan pada saat itu bapak Benafa memberikan  2 ekor kerbau kepada adiknya.
-         Jantan (Namaunme)
-         Betina (Bihoeman)
Di saat itu nama kampung tersebut Mahoku. Maka dari kedua ekor sapi yang diberikan bapak Benafa kepada adiknya, memakan pohon lontar yang ada di sekitar kampong itu dan akhirnya nama kampung ini menjadi Tuapakas.
-         Tua ( Pohon Lontar)
-         Pakas (Tidak menjadi besar,”Kerdil”)
Pada suatu hari bapak Benafa dan adiknya duduk bersama-sama  sambil berpikir untuk berburuh ada 2 ekor anjing piaraan mereka yakni:
-         Nabenai
-         Nanoemin
Ketika mereka berburuh di hutan mereka bertemu dengan seorang yang datang dari Makasar  yang bernama Pate Makasar, dan akhirnya bapak Benafa membawa Pate Makasar dan dijadikan sebagai pembantu di kampungnya.
Pada suatu hari mereka berburuh lagi, ketika sampai di hutan mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Lais Bessie asal dari Rote. Dan mereka berjalan terus disuatu tempat yang bernama Fatukbubu, mereka jumpa lagi dengan seorang yang bernama Boelfanu asal dari Molo.
Ada 4 suku di Tuapakas yaitu:
-         Bessie
-         K’bau
-         Bonat
-         Benafa
Dari ke empat suku ini masing-masing mendapat bagian untuk menjaga kampung tersebut:
-         Suku Bessie, menjaga dari Tuapakas-Bitan
-         Suku K’bau menjaga dari Tuapakas-Oebon
-         Suku Bonat menjaga dari Fatukbubu- Noefefan
-         Yang terakhir bapak Benafa bertugas untuk mengawasi tanah yang sudah dibagi kepada 3 suku ini. Karena bapak Benafa adalah orang pertama tiba di Tuapakas.
Tugas yang diberikan bapak Benafa kepada tiap-tiap suku yaitu:
-         Suku Bessie mendapat tugas untuk menjaga kampung tersebut.
-         Suku K’bau mendapat tugas untuk berdoa dan meminta hujan.
-         Suku Bonat bertugas sebagai Pemerintah.
-         Suku Benafa bertugas untuk mengawasi ke-3 suku ini dari berbagai problem dari berbagai pihak.


ASAL – USUL  KUPANG  KHUSUSNYA  DI  BELLO

Pada  zaman  dahulu  di  kupang, khususnya  di  bello, di  namakan  bello  karena pada  zaman  dahulu  ada   monyet  yang  melarikan  diri  dari  suatu  tempat  yang  bernama BATU  GONG  (FATU SENE)  karena  di  kejar  oleh  para  pemburu  bintang.  Kemudian sampai  di  satu  kampung  kecil  bernama  NAIKO, pemburu – pemburu  itu  sempat   memotong  ekor  monyet  di  tempat  tadi  yang  bernama  NAIKO  itu,  hingga  tempat  itu  di  namakan  NAIKO  sampai  sekarang.  Sedangkan  tubuh  monyet  masih  utuh,  pemburu - pemburu  tersebut  masih  mengejar  monyet  itu,  dan  sampai  di satu  tempat,  monyet  itu  di  tangkap  dan  di  bunuh  oleh  para  pemburu  hingga  mati,  kemudian  tempat  itu  di  namakan  BELLO.  Hingga  sekarang  tempat  ini  di  namakan  BELLO  (MONYET).
Pada  waktu  itu,  belum  banyak  penduduk  yang  tinggal  di  tempat  itu  sehingga  orang  tua  di  BELLO  tidak  bisa  berbuat  apa – apa  pada  saat  melihat  pemburu – pemburu  itu  memotong  monyet  tersebut.  Dan  sekarang  di  tempat  ini  yang  di  namakan  BELLO  banyak  penduduk  dan  tidak  ada  yang  bisa  menggantikan  nama  tersebut.  Kemudian  BELLO  di  bagi  menjadi  dua  tempat  yaitu  POHON  BERINGIN   (NUNUT’BA)  dan  UAPAN  (MANSUMA);  di  sebut  POHON  BERINGIN  karena  pada zaman  dahulu  ada  satu  pohon  beringin  yang   melintang  di  jalan  umum  sehingga  tempat  itu  di  namakan  POHON  DERINGIN  (NUNUT’BA);  Sedangkan  UAPAN   karena  pada  pagi  dan  siang  hari  di  tempat  itu  mengeluarkan  uapan  air  sehingga  tempat  itu  di namakan  UAPAN  (MANSUMA),  Sampai  sekarang  kedua  tempat  tersebut masih  tetap  dan  tidak  di  ganti.
Kemudian  BELLO  di  bentuk  satu  temukung  atau  masa  kerajaan  karena penduduknya  sudah  semakin  banyak,  hingga  sampai  tahun  1966,  temukung  di  ganti dengan  kepala  desa  pada  tahun  1968  sampai  1996  bulan  april  tanggal  25  resmi  menjadi  kelurahan,  hingga  saat  ini  BELLO  di  sebut  KELURAHAN  BELLO  KECAMATAN MAU

 SUMBER : BERNADUS KOFI

A’  NAON  NA’HAKEN  PAH  KOPAN  BI  BELLO


An  bi  ahunut  bi  pah  kopan,  an  tek  nak  BELLO,  na  tuin  an  mu’i  bello  mese  le  atoin  asekot  sin  an  li’u  belo  mese  na’ ko  bale  le’ an  tek  nak  FATU  SENE,  an  li’u bello  le’  nan  neman  te’  bale  mese  asekot  sin  an  oet  belo  le’  nan  an  toman  bin  ikon sampen  mof,  es  bale  le’  nan  an  tek  nak  NAIKO  te’  eten  le’in.  Mes  belo  le’  nan  naen  an  kon,  atoen  asekot  sin  natuin  belo  nan  neman  te  kuan  bale  ian  an  oet  nis  belo  nan  talan  te’ kuan  ian  an  tek  nak  kuan  BELLO  te’  neno  ian.
An  bi  eten  nanemsa  kuan  BELLO  ian  toh  fe’  kanam  faun  fa,  es  nanen  te’  toh ge  nan  faun  on  le’  eten  ian  mes  kuan  ian  ka  bisa  fa  hem  sekaf   kanan,  oket  te  kuan  ian  an  bati  dua  an  tek  nak  NUNUT’BA  nok  MANSUMA. An  tek  nan  NUNUT’BA natuin  nunuh  uf  mese  an  moin  an  bi  opat  nine,  nobes  an  keot  opat  es  na’  an  tek  nak  NUNUT’BA,  ma’an  tek  nak  MANSUMA  natuin  an  bi  manas  an  mui  sumaf  on  oel  an  poe  es  nanen  tek  kuan  nan  nak kuan  MANSUMA.
Kuan  BELLO  ian  an  bi  ahunut,  an  bi  plenat  usif   in  muikun  anakaf   nako  kaes  muti  jepan  talan  te’  hit  merdeka,  fe  an  mu’i  nakaf   naon  te’  ton  1966,  tem  ton  1967  an  seka  kanan  nak  DESA  BELLO.  Nan  te’  ton  1996  te’  fun  ha’  neno  bo  nuamnim  an  tek  nak  KELURAHAN  BELLO,an  tam  camat  maulafa,  pah  kopan.

SUMBER : BERNADUS KOFI

AM BI UAB METO AM BI PAH TIMOR MOA NOK HITU KALO TABUABAN SIN IN KANAN MOA HITU (TUJUH RUAS)
            Nahunut uab I moa hitu in inle mu’it nana’yes
Okat tan pernah mo’in bi pahpinan ton nahunut. Moa hitu in an mu’I be’it mahtane in bisa shu neno ma naskau pahpinan. Moa hitu in an mu’I be’it le…….
            Kalau on le in hen lo’I pahpinan man inan ha’e ma na oiba pah neu in benan es neu benan bianes len lail nain nun bi me-me, ma kalo in nato es le in nan shu neno, ma ulan nok tani kan sanuf neu pah. Es le to pah na uaba amnahas.
            Menas le na oiban ma amates an lain bi me-me okat na moa hitu namnah ma ene-ene sin kanahonin leka moa hitu an toit he nah.
            Ma on le  na moa hitu an pet ma neknan malin ma hoet an hoe bi pahpinan. Mes hit sek tabua muit-muit sin mes na hoit bon okat bi’e keso ana baina la’il bi’e opu. Ma kalau moa hitu namnah neu muit-muit fu’I mes muit-muit nane mesen fain ne’u kuan ma na oin bi pena/me-me.
            Natuin tabu faun onle nane sin aliu’t mes an tak ne’u ma mes oni, mes oin mes bi ume-ume. Mese kalau na’o moa hitu in nan ka’e es le hi tak funan put on le monit bi pahpinan bi ton moa hitu fen moin talantia moa hitu in hen fain ne in bale/ai in kuan ahunut katahinfa et bale me.
            On le na he naowen in nao moa hitu fen moin na hena hukan et fatu nana’s es in tunan. In hukan tapeni le nahena bi fatu na’ek es in tunan mu’I et kuan mnela puilin, desa manufui am bi amanatun selatan i. talantia tabu i.
            In hukan an bi fatu le na fen a te’me ma hit bisa tit neu le hen natuin an bi bale nane tia neno i.
       
Moa hitu

Dalam Bahasa dawan oli Timor “moa” artinya ruas dan “hitu” artinya tujuh

            Menurut kisah ini, moa hitu adalah suatu makluk raksasa yang terdiri dari tujuh ruas dan pernah hidup dibumi pada jaman dahulu kala. Moa hitu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menjunjung langit dan memangku bumi. Moa hitu juga memiliki kesaksian yang sangat ajaib.
            Apabila ia sedang memikul bumi lalu lela dan memindahkan bumi dari bahu yang satu ke bahu yang lainnya, maka terjadilah bencana gempa bumi dimana-mana. Dan jika ia marah lalu menjunjung langit, maka hujan dan embun tidak akan turunke bumi, sehingga penduduk bumi terancam kelaparan.
            Penyakit menular dan kematian akan terjadi mana-mana apabila moa hitu sedang lapar ibu-ibu juga tidak akan bersalin jika moa hitu minta makan.
            Sebaiknya apabila moa hitu kenyang dan hatinya sedanggirang, maka kemakmuran melimpah dibumi. Semua orang akan panen raya, ternak-ternak akan berbiak cepat, bahkan sapi jantan bisa berubah menjadi betina. Dan apabila moa hitu member makan kepada binatang-binatang itu akan turun ke kampong dan berkeliaran di sana.
            Pada waktu-waktu tabu fuan seperti itu semua pemburu akan berlangka kanan dan lemba-lemba akan bersarang lopo (rumah). Tetapi bila moa hitu sedang bersedih maka akan terjadi gerhana bulan.
            Demikianlah kehidupan dibumi pada zaman moa hitu masih hidup sampai pada suatu saat moa hitu hendak kembali ketempat asalnya entah dimana. Namun sebelum ia pergi moa hitu meninggalkan bekas telapak kakinya diatas sebuah batu besar.
            Bekas telapak kaki diatas batu besar itu terdapat dikampung mnela puilin, desa manufui kecamatan amanatun selatan sekarang ini.
            Bekas telapak kaki diatas batu nitu masih utuh dan dapat dilihat oleh setiap orang yang lewt disana hingga hari ini.

Dalam bahasa daerah

Kawunga Dadina Nangara Paraingu Anakalang
                  Ainya na paraingu na ngarana Tanjung Sasar panyiana na tu maulu bana paletina na wihina ta tanah huba, aija taumatilu dama pa anguwuangu dangara da Umbu Riri, Umbu Sebu, jiaka Umbu Kawolu. Taladu haingi da wukuya na wolu uma adat, ba wolukayaka na uma haingi wulapada wai mangka didukana, mangka nau pangadangde du manna badangadu padauda pinya paengangngu pangalang papeki wolu na uma adat na pawidang waiga. Maida kalopa patamang nam beyada bata kolung papatamada nau bata woluya uma adat. Mangka nau halaku daya hagangu taladu malung danga patamangu, takadeka takadeka taparaingu dida pangara na Elu Gika Na Pada Ngadu Gika Na Loda (Elopada). Mangka palangdeka bada kanukaya na wewina na wawi tomadeka ta loli, dukadaka da balangu/pa angu. Kadang badukadaka da balang pangarana paraingu nangara pajakungna da aimang balang, mangka tadudeka ta paraingu nau, na weihang barru-barru mangka dida halaku lau pangadu balang mangka winai umbu kawolu maideka kata keriya na wewina na wawi rutta. Halaku-halaku ka nau dukajaladaka da balang toma na paduabalung mangka hapa na padaunginau dida pangaranya laitarung nangara pajakung na da aimang pa angu. Weihang barru-barru manyegangdeka pa angu, da itang pa angu pangalang deka bada keriya na wewina wawi rutta mangka takadeka ta paledi na majaga, toma kanau koja deka na wawi rutta na pa kerida waiga.
      Mangka nau tunwai deka da ai rita jiaka pau damameduk da ai nau pakala-pakala mangka tau deka na wawi pin ai na aingu api na, mangka nau olli batade da ai langsung namude na kesepakatan waiga bakawunga amja, (beyada bata kolung papatamada nau bata woluya uma adat), pas bana bata na ai pangarade anakalang.
v  Dalam bahasa Indonesia
Asal Mula Nama Kampung
 Ada sebuah kampung tempatnya di Tanjung Sasar dimana manusia pertama kali menginjakkan kakidi pulau Sumba, ada 3 orang bersaudara yang ingin menetap di Sumba yaitu Umbu Riri, Umbu Sebu, dan Umbu Kawolu, pada suatu hari mereka merencanakan untuk membangun sebuah rumah adat dan rumah itu mereka perkirakan harus diselesaikan rumah adat itu dalam waktu satu bulan, setelah itu mereka mulai mencari tempat untuk menetap dan tempat rumah adat itu, lalu mereka berpikir bagaimana kalau kita mencari tempat untuk menetap sambil berburuh,dan dimana kita mendapat hasil buruang disitulah kita menetap. Lalu mereka berangkatlah di sebelah barat pulau Sumba sambil berburuh mereka tiba di sebuah kampung, kampong itu di beri nama eloh mereka yaitu Elu Gika Na Pada Ngadu Gika Na Loda (Elopada). Setelah itu mereka menuju ke Loli tibalah di sebuah kampung dan mereka kehabisan makanan lalu mereka memberi nama kampung itu Tarung yang artinya tidak makan dengan sangat terpaksa mereka harus bermalam itu kampung itu keesokan harinya mereka mencari makanan setelah mendapatkan makanan mereka melanjutakan untuk berburuh dan menemukan jejak babi hutan dan babi tersebut sebagai penunjuk arah, Umbu Kawolu berkata marilah kita mengikuti jejak babi itu dan sampailah mereka di sebuah kampung mereka juga kehabisan makanan untuk kedua kalinya, kampung itu diberi nama oleh Umbu Kawolu yaitu Laitarung yang artinya tidak makan, mereka juga bermalam di kampung itu dan keesokan harinya mereka mencari makanan setelah itu mereka melanjutkan untuk mengikut jejak babi itu menuju sebuah gunung yang tinggi dan disitu mereka berhasil membunuh babi itu, lalu mereka membakar babi itu dengan menggunakan kayu ritta dan mangga yang kecil-kecil, dengan langsung spontan kayu itu langsung patah.


Klasifikasi:
*      Berdasarkan bentuknya:
·         Prosa seperti legenda karena cerita ini menceritakan asal usul nama tempat yaitu kampung Anakalang.
*      Isi: ke 3 orang beraudara yang mencari tempat menetap dan juga membuat rumah adat.
*      Pengaruh: kepercayaan animisme dan dinamisme, sehingga mereka masih mempercayai kayu dan berburuh merupakan keberuntungan.
*      Pesan: berusahalah terus sehingga tujuan kita tercapai.


Sumber: Umbu Kaballu

SUMBER: IBU ARYANTI IO

BAHASA ROTESANGGUANA NO TO’O LUK
Lahenda maneutasi 2 nade Sangguana no to’o Luk reme mane Thie a mai kapal nara ri aros to’o nenis de ara terdampar nai pulu Ndana. Faina na Nusa Ndana a mane na nade mane Takala’a nanu ana gaga esa nade Duitaka. Mane a ana ne ternyata nahi Sangguana padahal sangguana manamanu sao-ana.
Duitaka papa na bubulu kalau Sangguana nahi Duitaka, tehu Duitaka papa na tanahi fa, akhirnya Mane Takala’a (Duitaka papa na) nama nasa no Sangguana losa Mane Takala’a a saka tatao ho tao nisa Sangguana, tehu tutui e losa nai Thie bomo Sangguana ana na nade Nale sangga saka cara ho balas dendam. Nale sangga pareta basa lahenda Thie ra ho tao risa lahenda Ndana ra. Faina Nale sangga tao feta nai Ndana ho ela nabubua basa lahenda Ndana ra. Pas basa-basa lahenda Ndana ra rabubua bomo Nale sangga pareta lahenda Thie ra, ara mulai hotu lahenda Ndana ra uma nara ro manne a uma na. Ara hotu basa uma ra bomo taorisa lahenda Ndana ra. Nale sangga no lahenda Thie ra tu’u lahenda manamate ra rai le esa dale, sehingga losa faiia le na kadang warna pilas karena lahenda Ndana ra da nara.
Kanoi lahenda limahulu a lolos neme lahenda Thie ra mai karena ara kea rai nunu hitu hu na. Neme na mai bomo lahenda ka lima hulu re uma nade nara dadi neu nunuhitu karena nunu kahitu na bomo sira soda mole bomo ara mulai bergabung ro lahenda Thie ra.Neme na mai bomo pulu Ndana a lahenda ta’a losa teu 2006 Tentara ra leon.    
BAHASA INDONESIA
SANGGUANA DAN TO’O LUK
Ada dua orang pelaut bernama Sangguana dan To’o Luk, kapal mereka di hempas gelombang tinggi dan terdampar di pulau Ndana. Pada saat itu Raja Ndana bernama Raja Takala’a memiliki seorang gadis cantik bernama Duitaka. Anak Raja ini ternyata suka dengan sangguana padahal sangguan sudah memiliki anak-istri
Ayah Duitaka tahu bahwa Sangguana suka dengan Duitaka, namun Raja tidak menyetujui hubungan mereka. Akhirnya Raja marah dengan Sangguana sampai Raja mencari cara untuk membunuh Sangguana, namun berita ini sampai di Thie sehingga anak Sangguana yang bernama Nale sangga mulai cari cara untuk balas dendam. Nale sangga memerintahkan semua orang Thie untuk membunuh orang Ndana. Pada saat itu Nale sangga  membuat pesta di Ndana supaya mengumpulkan semua orang Ndana dan pada saat orang Ndana sudah berkumpul. Nale sangga menyuruh semua orang Thie untuk membakar semua rumah di pulau Ndana rumah Raja setelah itu mereka mulai membunuh orang-orang di pulau Ndana dan mayat mereka dibuang di sebuah kali, sehingga kali tersebut kadang berubah warna merah karena darah mereka
Hanya lima puluh orang yang lolos dari orang-orang Thie karena mereka bersembunyi di tujuh pohon beringin sehingga mereka mengganti marga menjadi Nunuhitu (bahasa indonesia tujuh pohon beringin) karena tujuh pohon beringin itu mereka selamat dan mereka mulai bergabung dengan orang Thie. Dari situlah tidak ada orang di pulau Ndana sampai tahun 2006 dijaga oleh TNI.

                                                           
KLASIFIKASI
Berdasarkan bentuk:
Berdasarkan bentuknya maka cerita ini termasuk legenda karena ceritanya berisi dongeng tentang pulau Ndana dan sejarah atau asal mula marga Nunuhitu

Berdasarkan isi:
Berdasarkan isinya cerita ini berisi peperangan/ perlawanan antara kerajaan Ndana dan kerajaan Thie

Pengaruh:
Cerita ini  berpengaruh bagi masyarakat Rote khususnya yang bermarga Nunuhitu yang setidaknya ketika membaca cerita ini mereka mengetahui tentang asal-usul mereka.


                                                     LARWUL  NGABAL

Kasdew end hew hoan Ditnil,Habo inrat hoat sonbai antarat habo naa amalir Ohoi Letvuan haran I,na a wai ain neman Ohoingatil.
Sir Wain hir tal Bali enhov anwarin hir dok lian nuhu bisaa, her ras dov vo wai dan i.I taratar na a Ohoi Letvuan en hov Evu lean,neman Ohoivur ni wo ma meman wo ma rer,wo ma-I ummat rablet,nuhu duan en hov ummat hir-taal Bal.Hir naar sak veer ummat lian heer turunan dewa,haal laai meman Kasdew ndi Gellar ha laai dewa.Yanan meman Tabtut,Fadir Samai,Kasmaan,en hov uran warin Ohoivur hir dad bisaa Ohoi,ha laai Kasdew en hov teran balin bail ti Bali hi rir verpu,Kasdew en tal Bali en til vo Evav en hov habo lian ain.rafla fo duat nuhu evav, hir rabriang neo-do oth yaran na a dedan.
      Pendewa Jangrat in loan entel-tel nganga ha bo nafla in oho hoat nirun,hir er ta rat habo na a ler-Ohoilim.habo ha laai Kasdew in loan suruk averat ain,rafla in vo lei kidin baraat nuhu roa, hir rabriang hir na a Ohoivur,nanga ha laai jangra ni-en loan en vadir nganga en dir ai vavu,wai den-I meman udar,na a nasil yanan ha lai Kanew na a Yatvav in tiruk yaman rat kungkur mas dir u,tin to oat yanat: Kudin,Mar’il,va’liu,Ditsakmas,Arnuhu soarubbun,bain’vul,balbal renwarin,Ditnangan hoan na a Matwair,Sakin sa’bir Kadir,en hov dit renyar Arnuhu suarrubun Danar.
Ditsakmas enba Danar,enba norang leleng ha laai mattan vuun sutra na a Ohoiwain hirli uv-wav ne vee dit Ditsakmas i-enmat hir tvak na a waai leleng meman mattan vuun haran I va vu dik,vutri Ditsakmas enba va mehe Danar,kesian enba va mehe ni wear kes.ummat lian hir bor Ditsakmas enba va mehe Danar di em-urvus haal va-vau en hov Arnuhu Suarrubun hal laai.
     Ditsakmas na a Danar i-enleng vo en b ail Ohoivur,en b ail vi kiddin barrat en ba en ro teten yaman-renan enba Ditsakmas en b ail vo Danar val,yaman en attur i-ni kes-yang en hov hawear nur horan meman HAWEAR BAL WIRIN / WAL WIRIN,enba-ba Ditsakmas ni kes ummat hir bor ummat li an ni ummat lian hir tal Ohoi yatvav.
Ditsakmas in rat Danar i-vav bor-bor ummat  hir kai bisaa,bisaa rok ha laai Arnuhu,ni settan kerja sisian en hov ummat bor-bor.Rat Tabtut,vutri ha laai Arnuhu mu abai ha wear balwirin fu un ummat ha laai yatvav hiru hermat,memar nuraha janew utusan ha la ai yatvav hiru ir yo oat e-eat ha la ai henan a sil ngatan,naru’u tasdiv,en rat Danar hiru hermat na a wiring ainum fu ur,rat Tabtut en hov leran tarun lian hir tal Bali vuk bisaa hir va me he hir vadat en ba bisaa nuhu wahan so in hir nail tul wo ummat bisaa her nem,bisaa hir nem na a Elaar-ngur I nim,li ran sibian kerbau envar kesyang.
      Ditsakmas ni hir vil  in sob hukom adat meman hukom Larwul,di ran hukom lar mer en hov Larwul antal kerbau siu ni atimun hir ham siu :
Danar en yoat fu un,Ngursoin en yoat matan,Elaar en yoat nifan,Marfun en yoat velak,Mastur en yoat hungar,Ohoinol en yoat evun,Dit tet ratvav en yoat ngivur,Ohoider en yoat sirun,nuhu fit lian en yoat wa han,mumun,Wain en yoat vuan,uf en yoat kulin yean du en yoat kulin handel elat eli en yoat yean.


                                     DARAH  MERAH DARI BALI

Ada seorang Raja yang bernama Kasdew dan istrinya yang bernama Ditnil berlayar dengan menggunakan perahu menyusuri kampung Sonbai, perahu mereka juga melewati pesisir kampung yang bernama kampung Letvuan yang sekarang ini di namakan desa Ohoingatil.
Bapa Raja dari Bali beserta saudara-saudaranya duduk dengan tua-tua adat, mereka berbicara tentang seluk-beluk tempat itu, mereka mengatakan di kampung ohoi letvuan dan di tengah jalan kampung letvuan itu bernama desa ohoivur karena di kampung tersebut terdapat penunggu kampung bersama orang-orang sebagian besar dari bali. Dia mengatakan kepada orang lain bahwa mereka adalah keturunan dewa raja yang bernama kasdew diberi gelar raja dewa yang memiliki anak bernama Tabtut, Fadir samai, Kasmaan, beserta dengan keluarganya dari ohoiwur menyelesaikan pekerjaan di kampung. Raja kasdew beserta dengan pengawalnya pulang kembali ke bali untuk melaksanakan pergantian jabatan, sesudah itu kasdew datang lagi dari bali kepulau kei mengunakan perahu yang lain mereka berlayar disepanjang pulau kei tiba-tiba mereka terkejut hujan badai datang dari pagi hingga malam.
       Para tua-tua adat tela siap menyambut mereka dengan membawa 30 tombak pengawin dengan mengunakan perahu kecil mereka menyebrangi sebuah kampung yang bernama ohoilim. Sedangkan perahu raja kasdew mengikuti perahu mereka melewati sebelah barat, para tua-tua adat terkejut setibanya di desa ohoiwur, para tua adat dan raja saling bertentangan mulut dan siap untuk berperang meraka berdiri diatas bekas kayu yang terbakar dan saling membelakangi.
Anak dari kasdew yang bernama tabtut mempunyai istri bernama nasil anak dari raja Kaneu yang berasal dari kampung yatfab dia mengatakan bahwa bapakhnya seorang raja yang memiliki banyak emas dan harta dan mempunyai seorang istri lagi yang sudah memiliki banyak anak  yaitu: Kudin, mar’il,va’liu, diksakmas, arnuhu suarubun, bain’wul, bal-bal renwarin. Semuanya tinggal dan kawin di desa matwair. Sedangkan ditsakmas menikah dengan seorang raja yang bernama arnuhu suarubun yang berasal dari danar. Diksakmas pergi kedanar mengikuti raja yang dipanggil dengan sebutan bulu mata sutra yang berasal dari kampung wain yang diambil dari pulau bali yang sampai sekarang ini bulu mata tersebut masih disimpan kampung wain. Putri diksakmas melakukan lagi perjalanan ke kampung danar dengan sediri membawa bekalnya teteapi dalam perjalanan bekalnya dicuri, diksakmas berjalan lagi tanpa ada makanan dan minuman.
      Diksakmas tiba dikampung danar tetapi hanya sebentar dia berjalan lagi kedesa ohoiwur melewati sebelah barat mengikuti tua-tua adat yang menunjuk jalan dibelakang kampung danar. Tua-tua adat mengatur segala keperluan makanan,minuman dan membawa beberapa daun kelapa yang masih muda sebagai penjaga dan pelindung yang diberi nama DAUN KELAPA SANG PELINDUNG /SANG PENJAGA,Diksakmas membawa bekal yang dibawanya tetapi dia bagi-bagikan kepada masyarakat yang berasal dari ohoiyatfab.
Setelah kepergian diksakmas dan danar isu-isu pencurian telah diketahui oleh semua masyarakat, raja arnuhu sangat marah dengan kejadian tersebut.akibat dari itu semua raja tabtut putri dari raja arnuhu merasa pusing dan marah hingga mengeluarkan penggumuman untuk berperang tetapi masyarakatdan raja dari yatbab datang dan memberikan hormat serta membawa beberapa harta benda untuk membayar segala yang telah dicuri. Semua utusan dikirim kekampung-kampung dan disebarkan lewat mulut-kemulut agar menghadiri pertemuan besar yang diadakan dikampung elaar dengan melaksanakan sembahyang dan mengorbankan seekor kerbau besar.
      Diksakmas langsung mencanangkan hukum adat bernama hukum Larwul yang berarti hukum darah merah dan dimateraikan dengan seekor kerbau dan dibagikan untuk 9 kampung yang mendapatkannya: kampung danar mendapat kepala,kampung ngursoin mendapat mata,kampung elaar mendapat gigi,kampung marfun mendapat ekor,kampung mastur mendapat tanduk kampung ohoinol mendapat perut kampung ratfab mendapat perut besar, kampung ohoider mendapat empedu dan yang terakhir kampung wain mendapat jantung sedangkan yang tidak hadir yaitu kampung uf mendapat kulit kaki,elat/eli mendapat kaki.

 KLASIFIKASI CERITA RAKYAT DARI DAERAH MALUKU TENGGARA ( TUAL-KEI)

Ø  BENTUK  :  Bentuk dari cerita rakyat ini adalah sebuah prosa yang berupa Legenda.

Ø  ISI              : Isi dari cerita rakyat ini menceritakan bagaimana asal mula adanya hukum adat yang ada di Maluku Tenggara hingga saat ini.

Ø  PENGARUHNYA  : Pengaruh bagi masyarakat di Maluku Tenggara khususnya kota Tual-kei yaitu mereka selalu hidup saling menghormati satu sama lain meskipun berbeda Agama maupun status social.


        Narasumber  : Bpk Simon Petrus Esomar


                                                                      CERITA RAKYAT
                                                              DONA PETRONELA DA COSTA

               Horik uluk no nain ida naran Dona Petronella da Costa.Naikan Nain naran Lidak,iha belu utara,Kabupaten belu.nain uma let Lidak mak Nain Naitimu.Nain Naitimu naran Kau Besi.Ema renu sira kan susar no terus tan ba karian ktodan no bea mak ktodan.
                 Tan ba susar dan terus renu sira nee Nain Dona Petronella da Costa buka dalan ida atu  hatuda ho Belanda sira.Nain Kau Besi mos hanesan.Nain rua nee mos hamutuk lia fuan no hahalok hodi libur ema renu sira halo funu no Belanda sira.Funu nee iha tinan 1913. Dona Petronella da Costa no Kau Besi mak nodi ulun iha funu nia.Loron ba loron funu nia sira terus.Ema wain meta iha funu laran nee.Ema sira mak ia hatene musu sira ia  bela tahan serdadu Belanda naikan.Nain rua nee mos ikus sira monu hatuda nee mais sira kan neon no laran tomak ia meta.

       Dona Petronella da Costa adalah: seorang raja.Kerajaan bernama Lidak di Belu utara, Kabupaten Belu sekarang.
       Salah satu tetangga kerajaan lidak adalah: Naitimu. Raja Kerajaan Naitimu bernama Kau Besi. Pada jaman pemerintahan kedua Raja ini,rakyat di Belu cukup menderita di bawah penjajahan Belanda.Penderitaan rakyat tersebut disebabkan oleh kerja rodi yang sngat berat dan tarif pajak yang sangat tinggi.
         Melihat penderitaan rakyat yang semakin memuncak Raja Dona Petronella da Costa mulai mengatur siasat untuk melawan Belanda.Demikian juga Raja Kau Besi.
Keduanya bersepakat lalu menyatukan seluruh rakyat untuk berperang melawan Belanda.Perang itu berlangsung pada tahun 1913.Dona Petronella da Costa dan Kau Besi sendiri yang langgsung memimpin rakyat dalam peperangan itu.Berhari- hari perang itu berlangsung dengan sengit.Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak.Namun rakyat yang tak berlatih tidak dapat menahan serangan pasukan Belanda.pada akhirnya kedua raja ini kalah perang tetapi semangat juang mereka tak pernah padam.
Buat klasifikasi
       Bentuknya berupa puisi.
        Isi  : Melihat penderitaan rakyat yang semakin memuncak Raja Dona Petronella da Costa mulai mengatur siasat untuk melawan Belanda.Demikian juga Raja Kau Besi.
       Pengaruhnya: Karena banyak korban berjatuhan kedua belah pihak.Namun rakyat yang tak berlatih tidak dapat menahan serangan pasukan Belanda.


INE WIO

Pu’u medo ena nua watumanu, muzi bupu gae da ngaza ngata Ine Wio. Muzi dhe mea-mea. Kazi ata da jere,ngata ne’e uma.  Muzi ngata robha ne’e maru dhe pu’u go’o uma ngata.  Ine Wio dhanga  bopo,gote kazi bupu ga’e gha ngo ghera. Sewai pu’u robha-robha Ine Wio la’a dua wi la’a rau uma. Ena kisa zala kazi hi’u temu go’o ripe oka ne’e tudhi rebho nea mena nua. Ine Wio nuka wado pamena nua ala mea go’o nama ngaza ngata da rebho, negha wai dua wado. Ena kisa zala ena lae da wunga, Ine Wio magha temu go’o ana manu ngata rebho nea mena nua. Ine Wio bhai ngange,kazi nuka wado wai pamena nua,negha wai Ine Wio dua wado.  Zale uma ngata ne’e keka.
Peja zale uma,  Ine Wio bheka go’o ripe oka zale one keka, negha wai ana manu peu zale au tubo ghara. Peu negha kazi la’a palau kisa uma wi ngo. Ine Wio dhanga bopo. Kisa leza kazi nore pazele keka. Leza kia kazi ka bhai.  Da ne’e ena keka dhe go’o hae tu’u ne’e besi.  Kazi ala hae wi ego,wi tau ka leza. Kege negha,kazi la’a ngo wai. Uma Ine Wio hape lima esa.
Leza zale gha, Ine Wio meza.  Ngata ala ripe ne’e tudhi wi nenga nuka.  Leza kia Ine Wio ngo dhu hape wutu.  Negha wai Ine Wio nuka pamena nua.  Ena kisa zala kazi magha temu go’o ana manu kazi dhano zale uma.  Ola nenga meze-meze,Ine Wio dua wado la’a ala ana manu.
Peja zale uma, Ine Wio kono zale one keka ala manu.  Pas Ine Wio wo’o buka aze manu, bhai medo kono hui mosa. Ine Wio ghegha, kazi roi-roi dheke pazeta ghara. Bhai medo tadho hui ana ,hui mosa woso bholo. Ine Wio mizo mata bholo, hui pesa nea ana manu. Negha wai,masa-masa hui wejo tubo ghara, ena Ine Wio da moku. Ine Wio gae magha, wi tau hui la’a nea. Da wunga kazi tedho hae tu’u ti’i hui dhu hae moi. Da resi koe go’o besi. Negha wai Ine Wio tedho wai go’o besi dhu moi, bholo wai hui bhai dhu da la’a. Ine Wio mizo gha, masa-masa hui wejo wai go’o tubo ghara. Hoga wejo ghera dhu tubo ghara bonu, dhapi Ine Wio dhano bonu. Masa-masa hui roi-roi rebu dhapi wisi weki Ine Wio dhu resi dhe go’o fu bhara, gelang, ne’e toko-toko weki Ine Wio.
Leza telu gha riwu bhai tei Ine Wio. Ne’e ame kae uma ngata we’e Ine Wio, kazi tei pene keka lenga. Kzi enga Ine Wio, bholo wai dhu da walo. Bhai medo kazi tei hui paru gedho pu’u zale one keka. Ame kae mu kono pazale one keka, kazi ghegha bhai tei Ine Wio, bholo wai kazi tei dhe go’o fu bhara, gelang ne’e toko-toko sera weta ena tana. Kazi bhodu masa kia idi pamena nua, negha wai kazi nuka wi la’a punu moi masa riwu kazi da tei zale uma. Kazi punu Ine Wio hui pesa nea gha. Ola kobe masa mea da ana haki bhodu, wi to’o robha la’a gae hui wi poke. Hoga idi ne’e go’o topo, bhuja, bhai rebho ne’e go’o lako. Pege pu’u kia, ata Watumanu bhai hai ne’e hui. Dhu di ena nua Watumannu ena wula agustus, tau acara “NOE LAKO”.


INE WIO


Pada zaman dahulu di kampung Watumanu, hidup seorang nenek yang bernama Ine Wio. Dia hidup sendirian dan dia juga tergolong orang yang miskin. Hidupnya hanya bergantung pada hasil kebunnya. Ine Wio sangat rajin,walaupun sudah tua tapi terus bekerja. Pada pagi hari Ine Wio berangkat ke kebun. Tiba-tiba di tengah jalan,dia teringat kalau ada sesuatu yang lupa, yaitu tempat sirih pinang dengan pisau. Akhirnya Ine Wio kembali ke kampung, untuk mengambil barang yang dilupanya dan kembali lagi ke kebun. Tetapi sesampainya di tengah  jalan di tempat yang sama,  dia mengingat kalau ada sesuatu yang lupa lagi, yaitu anak ayam.  Dia tidak pernah merasa lelah.  Ine Wio pun segera kembali ke kampung untuk mengambil anak ayam dan kembali lagi ke kebun. Di kebunnya ada sebuah pondok yaitu tempat untuk beristirahat dan menyimpan hasil panen.
Sesampainya di kebun, Ine Wio meletakkan barangnya di dalam  pondok dan anak ayamnya diikat di tiang para-para di bawah tanah.  Sesudah itu Ine Wio mulai bekerja. Dia sangat rajin. Panas terik tidak dia hiraukan. Ketika hari semakin panas dia kembali ke pondok. Hari itu juga dia tidak mempunyai makanan. Sebagai makan siang, kebetulan didalam pondok hanya ada jagung tua dan kastela. Dia menggoreng jagung sebagai makan siangnya. Sesudah makan, dia pergi bekerja lagi. Kebunnya lumayan besar,semuanya ada enam petak.
Hari sudah mulai sore, Ine wio istirahat bekerja dan bergegas untuk kembali ke kampung. Hari itu Ine Wio dapat membersihkan kebunnya sebanyak empat petak. Sesampainya di tengah jalan pada tempat yang sama seperti paginya dia berangkat, Ine wio mengingat kalau anak ayamnya lupa di pondok dan dia pun kembali ke kebun.
Setibanya di kebun, Ine Wio membuka pintu dan masuk ke dalam. Namun, ketika Ine Wio sedang membuka tali ayam, tiba-tiba masuk seekor babi hutan yang sangat besar. Ine Wio sangat takut dan cepat-cepat nai ke atas para-para. Anak ayamnya di makan habis oleh babi hutan. Tak lama kemudian muncul babi hutan yang kecil dan yang besar dalam jumlah yang banyak. Ine Wio semakin takut dan dia pun mencari akal, agar babi hutan tersebut dapat keluar dari dalam pondok. Langkah awalnya dia membuang semua jagung yang ada di atas para-para dan semuanya di makan habis oleh babi hutan. Yang tersisa di atas para-para hanya kastela dan Ine Wio pun membuang semua kastela itu dan semuanya pun di makan habis oleh babi hutan.  Ine Wio semakin takut dan dia hanya berpasrah Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiba-tiba saja semua babi hutan tersebut menggoyang tiang para-para, karena terus digoyang,akhirnya para-para rubuh bersamaan dengan Ine Wio. Dengan cepatnya babi hutan menyerbu dan mencabit-cabit tubuh Ine Wio. Yang tersisa hanyalah rambut putih, gelang dan tulang-tulang.         Sudah tiga hari orang-orang di kampung tidak pernah melihat Ine Wio. Kebetulan ada seorang bapak yang kebunnya berdekatan dengan Ine Wio. Hari itu dia berangkat ke kebun, ketika lewat di kebunnya Ine Wio, dia melihat pintu pondok terbuka dan dia pun memanggil Ine Wio, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba saja dia melihat babi hutan lari keluar dari dalam pondok. Bapak tua itu bergegas masuk ke pondok. Dia sangat terkejut karna tidak menemukan Ine Wio di dalamnya, tetapi yang dilihatnya hanya rambut putih, gelang dan tulang-tulang berantakan di tanah. Dia akhirnya mengumpulkan semuanya itu untuk di bawa pulang ke kampung dan dia menceritakan semua yang dilihatnya kepada orang-orang di kampung Watumanu. Keesokan harinya mereka bersama-sama menguburkan semua yang tersisa dari Ine Wio di suatu tempat yang diberi nama RATE. Sejak itu warga masyarakat Watumanu dendam atau benci terhadap babi hutan. Sehingga sampai sekarang dikampung Watumanu pada setiap bulan agustus selalu mengadakan acara berburu b

Klasifikasinya:
1.      Bentuk :
Dari cerita tersebut saya mengambil kesimpulan bahwa termasuk dalam prosa   berupa hikayat karena ceritanya benar-benar terjadi, yaitu seperti yang di ceritakan   diatas yaitu terjadinya berburu.
2.      Isi :
Menceritakan tentang penyebab kematian Ine Wio, dimana tubuh Ine Wio di makan oleh babi hutan dan dari kejadian itu masyarakat Watumanu dendam terhadap babi hutan, sehingga sampai sekarang setiap bulan agustus masyarakat Watumanu  mengadakan acara berburu babi hutan.
3.      Pengaruh :
Termasuk sastra pertengahan dimana pada saat itu belum mengenal tulisan,  yang  mana masih kuat dipengaruhi oleh budaya Hindu, Budha dan budaya Islam.
4.       Nara sumber  :   Bapak Gregorius Rada ( Tokoh masyarakat Watumanu-Ngada)


FOE MBURA
          Feo mbura adalah seorang manek di nusa thie kecamatan rote  barat  daya sekarang. Ini ia memerinta di nusak thie pulau te, kabupaten kupang,sekitar permulaan abad ke-17 pada waktu Feo Mbura suda mengadakan hubungan dagang dan persahabatan dengan oranng-orang Portugal dan belanda.
Dalam pergaulanya dengan orang-orang asingitu, feo mbura melihat bahwa  orang-orang itu lebih pandai dan majudari pada orang rote pada umumnyamaka timbullah niat di hati feo mburayang masih muda itu  untuk pergi merantau mencari ilmu ke matabi  sorgawi dalam ejaan bahasa rote.ia lalu mengajak ketiga orang temanya manek atau raja dari nusak  lain untuk merantau  mencari ilmu ke matabi ketiga orang itu adalah tou denga lilo dari nusak baa,ndara naong dari nusak lelain,dan ndii hua dari nusak lole . meraka lalu membuat sebuah perahu besar untuk di pakai berlayar ke matabi. Perahu itu di beri nama ‘sangga ndolu’ yang artinya mencari ilmu poengetahuan.Di perkirakan pada tahun 1729 mereka berlayar dari rote menuju matabi.
Beberapa bulan kemudianmeraka tiba dibetawi.mereka memnemui pemerinta belanda di betawi dan menyampaikan maksud  mereka untuk menuntut  ilmu pengetahuan. Atas maksud baik ini makapemerintah belanda manyambut dan mendidik mereka sekitar 7 tahhun di betawi.
Mereka di didik dalam berbagai ilmu pengetahuan dasar seperti membaca, menullis, berhitung, dan lain-lain. Disamping itu, di didik juga mengenai agama Kristen. Mereka semua  lalu dibaptis menjadi orang Kristen dan diberi nama baru. foE Mbura diberi nama Benyamin Messakh.
Sekembalinya mereka dari Rote, Benyamin Messakh langsung mendirikan sebuah sekolah dasar dan sebuah gereja dikampung Fiulain di Thie, kecamatan Rote Barat Daya sekarrang ini. Itulah sekolah pertama dan jemaat Kristen dipulau Rote.
Dari situlah sekolah dan gereja berkembang ke seluruh pulau Rote hingga sekarang. Puluhan tahun kemudian dari pulau rote yang mungil ini, banyak pendeta dan guru-guru dikirim ke pulau timor, sumba, dan alor menjadi daerah Kristen protestan hingga hari ini. Karena itu, FoE  Mbura dan kawan-kawan sebagai pahlawan perintis dan pelopor pembaharuan dan kemajuan diwilayah ini. Mereka patut dikenang dan dihormati sebagai pelopor  kemajuan.

                               TERJEMAHAN
Foe Mbura ia tou manek sa sira kambo na sa rote barat daya camat  sekarang ana parenda sa sira kambo na mulai  to ka 17 waktu  ama foe  mbura  ana ma dangan sama-sama  no tahori  portugis no belanda.
Ana bergaul no a tahori  ENGERIS rah ama foe mbura mete tahori  nara lebi mahine lena tahori rote ra  ama  rote mete-mete ma ana mulai nasa neda dari pada au ,u  sakolah sa betawi,ama foe no,e no nano ra sira telu : ama denga lilo, ana la,o ma kambo baa boe,ma ama ndar a naong la,oma  kambo lelain tamba ama ndii hua lao ma kambo lole, ama  ka telura tao ova manae untuk sira pake lao betawi ru  ara ve ova aah nara  na “singga ndolu” atau tuli dei na artina ara reusangga  ilmu  mulai lao ma tok 1729 ara lao losa matabi/Betawi.
Fulak hiran ma,ahulun na ara losa betawi.ora ru memghadap  tahori belanda ra ara rafade maksud sira rema untuk rae sakolah, de tahori belanda  ra simbo se fese sakolah selama to 7 sa  Betawi.
Belanda ra fese Sakolah  dasar baca ara tulis ara hitung, sambil ranori ata tahori belanda ra ranori se tentang garei /agama Kristen  basa na a,ma katelu ra ara sarani se dadi tahori Kristen ama Foe Mbura nara  saranin na , benyamin mmessak.
Ara bali lao ma Betawi losa rote  benyamin mesak langsung nariri  sakola  SD esa  no ngarei esa sa kambo fiulain sa te,camat Rote barat daya  sambe sakarang ia sa kambo ara kenal na sakola no ngarei pertama
Lao ma na nema sakolah no ngarei mulai kembang losa sakarang. Losa sekarang ara mulai roe nguru-nguru lao ma sonabai,alor,Safu No sumba untuk ara ranori sa sakola no era menginjil losa sekarang ara mulai berkembang lossa Sonabai ,Sumba no Alor, makanya ama foe mbura no nanon ra  rahine se sebagai tahori Palawan de ara kenal se sebagai  Manek.s

Klasifikasi
1.       Cerita rakyat tersebut termasuk:hikayat,
2.      Isi,cerita prosa.karena penyampaian nya berupa naratif atau cerita.
3.      Pengaruh:dari situlah munculnya sekolah dan gereja,pertama di rote khususnya kampung .fiulain di thie

 ASAL MULA API DI LAKAMOLA

Pada zaman dahulu ,di Rote khususnya di lakamola,sebuah daerah yang terletak di ujung timur pulau Rote.Orang-orang yang tinggal disana sama sekali belum mengenal yang namanya apui .Semua aktifitas mereka dan segala yang mereka perbuat terlepas dari api.makanan mereka selalu dimakan mentah ,dan pada malam haripun tak ada penerangan yang menggunakan api.Pada suatu hari ada tiga orang pria yang akan pergi berburu babi hutan di atas gunung lakamola.sesampainya mereka disana ,diatas sebuah bukit di gunung lakamola mereka membuat perjanjian ,mereka akan berpencar untuk berburu ,namun ketika telah berhasil mendapatkan buruan haruslah kembali ke bukit ini untuk menunggu teman-teman lain .
Setelah pergi berburu,tak lama kemudian ,ada seorang pemburu yang telah berhasil mendapatkan buruan seekor babi hutan,pemburu itupun kembali ke bukit yang tadi untuk menunggu teman-temannya yang lain yang belum mendapatkan hasil buruan.Di tengah penantiannya,karna iseng,pria itu mengambil dua batang kayu kering,dari sebuah pohon yang dalam bahasa daerah setempat biasa bernama NUNAK kedua batang kayu kering itu saling digesekannya satu sama lain,pria itu menggesekan kedua batang kayu nunak kering itu sambil berbaring.Tak lama kemudian ,pria ini terkejut karna dari gesekan kayu yang ia buat ,tiba-tiba muncul asap,karna merasa penasaran,pria ini terus menggesekan kayu-kayu itu dengan cepat,beberapa saat kemudian dari yang awalnya hanyalah asap kecil,tiba-tiba menjadi kobaran api yang menyala-nyala diatas kedua batang kayu nunak tadi.
Karna panas dari api itu dan perasaannya yang masih terheran-heran dengan apa yang telah terjadi,maka tanpa disengaja ia membuang api itu ke hail buruannya lalu terbakarlah babi hutan dan semua semak-semak yang ada di sekitarnya.Bergegas pria itu mengangkat hasil buruannya dari dalam kobaran api.Saat diangkat,babi yang awalnya masih penuh dengan bulu,telah berubah menjadi gumpalan daging matang tanpa bulu.Karna aroma dari daging matang itu sangat sedap,si pemburu langsung mencicpi daging babi hutan matang itu.Kemudian,ia menunjukan cara membuat membuat api kepada teman-temannya.
Dari kejadian itulah para penduduk di Rote khusunya di Lakamola mulai mengenal api dan pada tempat bakaran pertama diatas gunung Lakamola,hingga saat ioni tidak pernah ada tumbuhan yang bisa tumbuh disana sehingga penduduk setempat menyebut tempat itu dengan sebutan “NUNAMON” dan pohon nunak yang batangnya digunakan oleh pemburu untuk membuat apipun maih ada hingga saat in

AI A DADI NAI LAKAMOLA

Faimakulun nai Lote nai lakamola,mamana ea nai po dulu nusa lote.Dahena lia leo nai ele beita nalela lia nade ai basa nanoi lia ala tao ta
Nanalia ala la nakalo mamata hatu ka mai boe sila kiu-kiu ta pake ai faFai ea nai lia,ou telu leo nula lain leu sanga bafi fui nai lete lakamola lain.Losa nula lain,tou katelu ka tao hahule ho langela.
Neme tou katelu lia mai,esa hapu bafi fuiboema lia fali leo mamana lia makuluna lehule ho laneta lahani nenonna.Nai mamana lia ,tou lia haina kai dua neme kai nunak ka mai.Kai kaduaka lia haina ho lalosen no napeu nalo aoinan na.
Dodofa touka ngenge ho neme laolse kaia mai lia touka tao,ai masu ka bubu,tou ka hi-hi nalela boema tou ka lalose kai a lai-lai leo.Baladodo fa ma neme lia makuluna noi ai masu medoana,fafa boema ai a lua pila neu kai nunak kadua kala mai.
Neme ai a namahana boema tou dalen boe bi ngenge no basa tatao kala lia dai.Lia haina ai a ho tuku henin leo bafi fui ka neu boema ai a na henin bafi fui kano basa nau nai falia lia.tou ka nalai neu hai na bafi a neme ai lain mai,tou neu hain te bafi a bulu ta so te bafi a dadi neu pa kalatunu so.Na na pa ka nabo malada boema touka neu hai na pa bfi kalatunu ka ho na.Basa lia boema tou ka natudu tatao ai ka neu nanon ala.
Neme lia mai ,dahena lia lai Lote Lakamola lalela ai no nai mamana tatunu makulu ka nai lete lakamola lain,losa besa ia tahapu kai esa moli nai na ho dehena falia lia hule mamana lia nae NUNAMON ma kai nunak ka lia tou ka pake lalosen ho tao ai,bi nai lia losa besa nia.

 KISAH HIDUP KOPONG DAN BAREK

Pada zamandahulu kala,hiduplah sebuah keluarga kecil,yang terdiri dari pasangan suami istri dan dikaruniai dua orang anak.Karunia anak pertama di beri nama Kopong,dan yang bungsu diberi nama Barek.
Kehudupan dari keluarga ini sangatlah berkekurangan.Ayah dari Kopong dan Barek bernama Demon yang bekerja sebagai pemungut kayu bakar,dan hasil pungutan dijual untuk menghasilkan uang,sedangkan ibu mereka bernama Benga,yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga.
Disuatu ketika tepatnya malam hari,duduklah suami istri beserta dua orang anaknya untuk makan malam bersama.Disela makan malam,terlintas dipikiran Demo yang ingin mengatakan sesuatu kepada sang istri.Dan seusai makan malam,Demon memerintah Kopong dan Barek untuk segera tidur,karna ada sesutu yang ingin dibicarakan kepada sang istri,yang mana tidak boleh diketahui oleh Kopong dan Barek.sesuai perintah,akhirnya keduanya pun beranjak bangun dari tempat duduk dan tidur.
Disela perbincangan sang suami dan istrinya,sang suami menceritakan bahwa ia tak sanggup lagi untuk menghidupi keluarga,terutama Kopong dan Barek yang dianggap bisanya Cuma menamba beban keluarga.Mendengar keluhan sang suami,ternyata sang istri juga memendam perasaan yang sama,yakni sama-sama tertekan dengan keberadaan Kopong dan Barek dalam keluarga.Diakhir perbincanga,keduanya mengambil suatu keputusan,yakni membuang Kopong dan Barek sejauh mungkin dari keluarga.
Ditengah perbincangan tadi,ternyata dengan tanpa sengaja didengar oleh si Kopong yang masi belum ngantuk karna banyaknya nyamuk yang mengganggu suasana tidurnya.
Keesokan harinya disaat fajar menyingsing,Demon memerintahkan kedua anaknya untuk bersiap-siap mengikuti sang ayah dan ibu menuju hutan,dengan alasan mencari kayu.Mendengar perintah itu si Kopong mulai membaca pikiran ayahnya tentang perlakuan terhadap mereka sesampai di hutan nanti.
Dengan bayangan yang ada,Kopong mengumpulkan kelikir sebanyak mungkin sebagai persiapan menuju hutan.Dalam perjalanan,diambilnya satu-persatu kelikir yang ada dan diletakan sepanjang perjalanan menuju hutan,dengan maksud agar ia bersama adiknya Barek dapat mengetahui jalan pulang melalui bantuan kelikir yang tersimpan sepanjang jalan.
“Tibalah mereka di tengah hutan”.Sang ayah membagi arah pencarian kayu.Diperintahkannya Kopong dan Barek ke arah lain untuk mencari kayu.Dan yang terjadi setelah itu adalah,sang suami bersama istri berbelok  untuk pulang ke rumah tanpa pengetahuaan kedua anaknya.Selang beberapa jam kemudian,Kopong menyuruh adiknya untuk pulang ke rumah dengan mengikuti arah kelikir yang sudah diletakan sepanjang perjalanan tadi.Dan akhirnya,sampailah juga mereka dirumah dengan selamat.Sesampai didepan pintu,kedua orang tua mereka terkejut akan kehadiran anak mereka,yang sebenarnya sudah dipastikan tersesat.Namun kehadiran mereka diterima dengan tangisan sandiwara.
Menjelang malam tersusun kembali rencana yang sama dari kedua orangtua Kopong dan Benga.Dan yang sama pula pembicaraannya didengar oleh si sulung.
Keesokan harinya,si Kopong menyiapkan sepotong roti dengan maksud  yang sama,seperti halnya dilakukan dengan kelikir.Sang ayah kembali mengajak mereka ke hutan yang lebih jauh dari yang kemarin.Dalam perjalanan,si Kopong  melakukan hal yang sama dengan roti yang ada,sebagai penunjuk jalan sepulang nanti.Sesampai di hutan,pembagian arah yang sama pula dilakukan oleh sang ayah,dan sang suami beserta istri pulang meninggalkan kedua anaknya.Melihat sandiwara yang ada,si Kopong dan Barek kembali pulang mengikuti arah roti yang sudah diletakan sepanjang perjalanan tadi.Namun yang terjadi adalah,roti yang ada habis dimakan semut,sehingga tidak ada petunjuk yang jelas yang harus diikuti menuju jalan pulang.Ditengah kebingungan yang ada,terlihat sebuah pohon yang amat tinggi,dan si Kopong berusaha untuk naik keatas pohon itu, agar ia bisa memantau jalan pulang.Terlihatlah sebuah rumah yang sangat terang dan besar.Kopong mengajak adiknya untuk berjalan menuju arah rumah tersebut.”Sampailah juga mereka di rumah itu”.Namun tak disangka,rumah itu dihuni oleh raksasa yang sangat besar yang biasanya memangsa manusia.Dan pada akhirnya kedua anak itu ditangkap dan dikurung dalam rumah itu.
Melihat postur tubuh yang amat kecil,akhirnya raksasa memutuskan untuk memelihara terlebih dahulu kedua anak itu,kelak besar nanti dan disitulah saatnya raksasa menyantap mereka.
Suatu ketika,raksasa keluar dari rumah untuk mencari makanan.Kesempatan itu diambil oleh Kopong dan Benga untuk kabur dari rumah.Raksasa terasa mencium bau kedua anak yang t’lah kabur.Raksasa berusaha mengejar kedua anak itu,namun usahanya hanyalah sia-sia belaka,karena disela ketakutan kedua anak itu ,terlihat dari langit seekor elang sembari menggenggam seekor anak ayam terbang menghampiri kedua anak itu dan menyuruh Kopong dan Barek  naik keatas punggungnya.Elang itu mengepakan sayapnya dan terus terbang hingga mengantar Kopong dan Benga disebuah kerajaan.Setelah mengantarkan kedua anak itu,dengan bahasa isyarat,elang memberikan anak ayam tadi kepada kopong untuk di pelihara,dan setelah itu elang itu kembali terbang tak tau kemana.
Dalam kerajaan itu,dipimpin oleh seorang raja yang bijak dan baik hati.Raja itu menyuruh Kopong dan Benga untuk tinggal di kerajaan.Kedua anak itu pun mengikuti ajakan raja.
Waktu terus berganti seiring pertambahan umur kedua anak itu,dan kini mereka telah dewasa,serta ayam yang terpelihara juga kini menjandi seekor ayam jantan yang sangat tangguh
Suatu ketika,karena umur raja yang sudah terlalu jauh masuk ke masa tua,ia akhirnya melakukan suatu sayembara  yaitu sabung ayam.Yang menang dalam sayembara itu,berhak menjadi raja baru dalam kerajaan itu.Mendengar itu,Kopong meminta izin kepada raja untuk turut mengikuti sayembara tersebut.Izin pun dilimpahkan raja kepada Kopong.
Dikeesokan harinya sayembara pun dibuat.Dan entah ada angin apa,sayembara itu akhirnya dimenangkan oleh Kopong.Raja sangat bangga dengan kemenangan yang dicapai Kopong.Disaat itu juga pelimpahan kekuasaan diberikan kepada Kopong untuk menjadi pemimpin di kerajaan itu.
Setahun kepemimpinan  t’lah dijalani,terlintas dipikirannya tentang orangtua.Kopong dan Barek berniat untuk menjumpai orang tua mereka.Akhirnya Kopong memerintah pengawalnya untuk mengantar mereka di tempat orangtua mereka tinggal.
Sesampainya disana,kebingungan orangtua mereka mulai nampak.Demon dan Benga tidak mengenal dengan jelas wajah dari Kopong dan Barek.Akhirnya Kopong menjelaskan semua tentang apa yang terjadi selama ini.Suasana haru kembali nampak.air mata pun turut hadir dalam suasana itu.Penyesalan demi penyesalan terus diungkapkan dari sang ayah atas tindakannya menelantarkan  mereka.Seusai tangisan itu,Kopong dan Benga mengajak orangtua mereka untuk pindah dan tinggal di istana.Dan akhirnya suasana kemiskinan kini sudah hilang.Keluarga kecil itu kini hidup dengan suasana kasih dan dilimpahi kebahagiaan yang lur biasa.


KARAKTERISTIK  :
·         Cerita ini merupakan salah satu bentuk sastra klasik yakni prosa.Dan lebih khusus lagi tergolong dalam  cerita Dongeng.
·         Masuk dalam ciri karya sastra pengaruh Hindu,karena melibatkan tentang (Raja,Tokoh Raksasa,binatang, dan ada pula sayembara).
  PESAN  :
Anak adalah karunia terindah yang diberikan tuhan kepada orangtua,dan tidak semuaorang bisa mempunyai anak.Oleh karena itu perlu disyukuri, dan jangan pernah sekali-sekali menyiakan anak dalam kondisi apapun.Karena anak adalah benih penerus keturunan.
NARASUMBER :
Cerita ini diceritakan langsung oleh orangtua saya asli Adonara [Flores Timur]                                         KOPONG NO’O BAREK MORIPA

Nolo-nolo nae,morip keluarga tou dari lake wae no’o anaka ata rua.anaka ne,yang be  beleka amalake,ra pakero narane raang Kopong.Nage yang tuho wutun ina wae ti ra pakero narane raan Barek.Ra si keluarga ni ,moripa susa-susa.Kopong noong barek bap’ana narane Demo,na kerea pupu kayo ti nai duung. Nage ruaka mam’ana narane Benga nede si lango.Rem’ang tou,Kopong ge Barek tali inaka noo amaka tobo buana hama-hama,buana lepat Kopong ge Barek ra hud’awe rolo turuka ti  inaka noo amaka kirina,turun aen rahasia. Setelah ruaka turuka, Kopong noon Barek inaka amaka tobu tutu susa rae ge ruaka rencana welu Kopng noong Barek ti ake susa mu.tapi Demo noo Benga kirina ne Barek noong Kopong mete denge,,ruaka odoka waulika.
Noi hogo huleng,Demo maya Kopong noong Barek,na hud’awe siaap ti raika mang on’en.kopong noong  barek di rede dore turun ruaka di roiro kae kalau inaka noon amaka rai wel’uwe.sebelum rae rai Kopong noong Barek rabe horon mupu keleke si pelastik tou on’eng.
“Ra mulai panana”,si raran rai ma’ng kopong look keleke tou-tou nabe horong ti miang balik  hae di na bisa dore keleke ne ti balik lango ulung.
Sampe si ma’ng,Demo noo Benga ope rai seba kayo ge ra  huda Kopong noon Barek riang.naku Benga noon Kopong riang terus tapi beto di hala.nati ruaka balok lango ge rarang di roi hala nku ruaka rede dore keleke naku ne terus sampe langoHewo si lango,padahal Demo noo Benga se lango kae,lake wae neruka tani turung peken anaka,naku Kopong ge Barek repot hala turung ra roi gohuk kae.
Rem’ang ke ruhang,bua lepat Kopong ge garek ra hudawe turuka rolo mu.Demo noong Benga hane mau wel’uwe si ma’ng yang be doe mu.naku tetap Kopong noong  Barek denge ruaka kirina.
Hogo hule muamu Kopong noon Barek neka roti si pelastik onen ti balik ruaka bisa nuku rarang.naku pas hewe ma’ng,ge weluwe lepat,Kopong ge barek mau balik dore  roti yang ruaka look ne,naku roti naku ne hae kerumek  rekaro ti  ruaka mulai sukuna.Rede pana hena kae,ge ruaka roi kayo tou belolo-belolo ge kopong gere  ti naang hulenh ekang ti bisa balika.pas nahuleng,na noi lango tou peneek-peneek,nati na horang aring Barek rai si lango ne.Sampe si lango ne,ra deto pita,ge yang buka pita ne raksasa.turung ruaka badana buse-buse ti raksasa pau we ki,ti mian beleka ge na ga'we.
Reron tou,raksasa nai sewa ga nenu, Kopong noong Barek raang berhang pelaeka dari raksasa langung.pas raksasa balik na noiwe se take kae nati na sew’awe,na penuhukwe wauka sampe noiwe,pas raksasa mau newawe,lusi tou beka diking manuk tou, ge lusi huda Kopong noon Barek gere si Lusi uhukeng ge Lusi nai dopewe si lewo tou,ge Lusi neiwe manuk naku ne.Barek ge kopong pasing manuk sampe bele.
Rerong tou si lewo naku ne,raja naan sayembara taji.Tou menang berarti na jadi raja wuung si lewo ne.Kopong noong Barek di dore sayembara ne,ge lepat di manuk Kopong ge Barek raeng yang menang.Nati Kopong jadi raja sijewo ne.Kopong perintah pengawal nae dopeng  na noo Barek si ina ama langu.pas hewe si lango,Demo noo Benga gelal’awe roi hala,tobo kirina ki ge Kopong loa a wahan kae ne.nati Demo ge Benga tani oneka medo-medo.Nati Kopong papekwe ge huda rai pinda teika si lewo si na pimpin ne.Lake wae di dore rai si lewo ne nati moripa di susa lo kae turu nasip melang Kopong noong Barek raen.

ASAL   MULA  NAMA  AMARASI

Menurut  nenek  moyang  raja  amarasi  datang  dari  Belu  selatan. Ayah  dari  leluhur  raja  Amarasi  di  Belu  selatan  yakni  WESEI  WEHEALI  mempunyai  7  orang  putra dan  seorang  wanita. Menjelang  ayahnya  membagi – bagikan  warisan  harta  kekayaannya kepada  seluruh  anak - anaknya. Di  antara  harta  warisan  yang  di  peroleh  anak  wanita berupa  satu  tempat  makan  dari  kulit  buah  kudur (fane) yang  sangat  di sayanginya. Namun  dalam  satu  pesta  seorang  putra  lelaki  bungsu  memberi  makan  anjing – anjingnya  dengan  menggunakan  Fane. Saudara  perempuannya  sebagai  wadah  dan  ternyata  fane  yang  sangat  di  sayanginya  wanita  itu  pecah. Akibatnya  saudara perempuannya  menangis  dan  marah  serta  mengumpatnya  dengan  bahasa  yang  kotor.
Walaupun  saudara  laki - lakinya  tersebut  bersedia  menggantikan  fane  warisan ayahnya  yang  tidak  mungkin  kembali  utuh. Saudara  laki – laki  yang  sudah  memecahkan fane  saudara  perempuannya  bernama  nafi, Ia  memutuskan  meninggalkan  tempat ayahnya  di  Belu  selatan  di  iringi  dua  temukung  besarnya  bernama  Meati  dan  Anae serta  panglimanya  Meo  ome  pajarnama.
 Setelah  beberapa  hari  berjalan  ia  menatap  di  wilayah  yang  di  kuasi  portugis hitam  di  Insana  dan  Baboki. Kemudian  Ia  melanjutkan  perjalanan  ke  arah  selatan  sampai  di  Teunraen  Buraen  tempat  kediaman  Nafi  Rasi  bernama  Nanua, setelah mendapat  anak  Ia  beri  nama  AMARASI. Di  daerah  baru  Ia  berhasil  menakhlukan penduduk  setempat  dan  menjadi  penguasa  di  daerah  baru  yang  kemudian  di  kenal dengan  nama  AMARASI.                                                                                    Sumber : BENYAMIN TNUNAY


NNAO  NEMAN  KANAF  AMARASI

Menurut  atoni  mnasi  nok  bifemnasi  unuh, usif  amarasi  nakuin  pah  belu selatan. Amaf  naku  usif  amarasi  it  belu  selatan. Is  He  usif  WESEI  WEHALI  hin  ninui  atoni  tuaf hiut  nok  anfeot  es. Noin  ntea  nu  am  ne  nat  te  am  ne  bait  nain-, nainsin  hin  nmuife  it  hin  anren  ok - oke. Hin  anfeote  napenin  baer  aen  ise  bare  nuk  ntauf  mnahat  noko habuah  pohna  (FANE)  bare  henae  ntauk  ninishe. Neotes  innaite  hin  oernhi, nsonon aushe  mnahat  itu  nune, naima  napen  nanje. Akhirnya  hin  feotne  natoa  mankae, ma  nauaba’a  bahwa  he  fane  he  nae  hin  bisa  nithe  maehen, mise  hi  saudara  natonneh  nuh  hin  shekhe  nfain, mise  hin  feotne  hin  tha  fane  he  nae  nsenue  mise  mui  homamese  hon  hin  papa  fhene  hemae, oke  te  hin  feotos  he  nafi  nait  keputusan  karu  hin  nao  naro  nokobare  he  Belu  selatan  bare  he  hin  am  ne, nok   atoni  kou  tuafnou  ise  maeti  dan  Anae  nok  soraurus  ise  MEO  OME  PAJARNAMA.
Sintama  sin  nnaon  neno  fauk  oke  the  nafi  hin  natua  nabara  it  he  bare  he  kaes  mejen  he  nasiknanehenae  it  insana  nok  baboki,  oke  the  hin  naon  nteni  it  barjes is  kanne,  teunraen  Buraen  bare  he  nafi  rassi  natua  is  nanua . oke  the  hin  mna  cao  ma  nahoni  rianes  ma  nakane  is  AMARASI . naima  it  he  barfeu  henae  hin  berhasil  kas kalah  he  tomfaun  hen  barehenae  oke  the  bare  nae  nahinje  se  kanne   AMARASI.


                                                                                    SUMBER : BENYAMIN TNUNAY


Klasifikasi  dari  cerita  tersebut :
ü  Cerita  ini  termasuk  sastra  klasik  dan  bentuknya  legenda
ü  Isi  cerita  ini  adalah  menggambarkan  kisah  perjalanan  seorang  wanita untuk  mendapat  seorang  anak  dan  memberi  nama  AMARASI
ü  Pengaruh  dari  cerita  tersebut  yaitu  menjelang  kematian,  ayahnya membagi – bagikan  warisan  harta  kekayaannya  kepada  seluruh  anak - anaknya, tetapi  dari  sebagian  harta  yang  di  miliki  saudara  perempuannya  pecah
ü  Pesan  yang  di  sampaikan  dalam  cerita  tersebut  adalah  saling menyanyangi  saling  memaafkan  di  antara  sesama, tidak  boleh  menyimpan dendam terhadap orang lain apalagi saudara,saling memaafkan di  antara  yang  bersalah.


TAHEBA

          Pada zaman dahulu,di kecamatan Amfoang Utara tinggallah seorang nenek di pinggir sebuah kampung yang sangat jauh dari sungai. Nenek tersebut bernama bi Aba Meni biasa dipanggil Abmeni ,ia bekerja sebagai seorang petani. Pada suatu hari,setelah nenek Abmeni pulang dari kebun,ia pergi mengambil air ke sungai tersebut karena air di rumahnya sudah habis. Sementara matahari sudah mulai tenggelam,langitpun sudah tertutup awan gelap pertanda bahwa hujan akan turun. Walaupun keadaan yang tidak memadai,nenek Abmeni  tetap maju pantang menyerah demi menghidupi tubuhnya karena ia hidup seoarang diri. Lalu ia pergi menelusuri arah sungai tersebut namun,setelah ia tiba air sungai itu sudah kering. Apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan air seguci. Sementara, waktu terus berjalan hari mulai malam hujanpun semakin deras !
Dengan usaha dan niat untuk memenuhi kebutuhannya maka ia pergi ke sebuah kolam yang merupakan salah satu sumber mata air dari air sungai yang sudah kering. Setelah tiba,nenek Abmeni melihat sebuah gua batu yang mengeluakan air bersih lalu ia masuk ke dalam gua itu untuk menimbah airnya. Melalui kesibukannya,ia tidak menyadari bahwa hujan deras itu mendatangkan banjir  yang sangat tinggi. Sehingga,dengan perlahan-lahan nenek Abmeni mengayunkan tangannya yang memegang sebuah tempurung penimbah untuk mengisi gucinya. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang mendatanginya berupa bunyi gumparan lalu ia menengok dan meminta pertolongan namun tidak ada seorangpun yang dapat menolongnya karena gua itu sangat sempit sehingga ia terjepit dan tidak dapat meloloskan dirinya. Akhirnya nenek Abmeni tersebut meninggal di dalam gua tempat ia menimbah air.
Keterangan : Taheba/naheba artinya terjepit
Jadi Taheba  merupakan nama tempat

TAHEBA
       
          An bi batan ahunut,an bi kecamatan Amfoang Utara an mui bife mnasi mese le in natua ma nabale an bi kuan ninef es le nalo nako noe. Bife mnasi le na in kanan bi Aba Meni le antek nak bi Abmeni,bife mnasi le na in mepu ma naban an fani atoni amepu lele. An bi neotes,bife mnasi le na in fani nako in lele talante in te in ume bife le na in naiti in kusi hennao hen sote oe neu noe fun oe le an bi in ume oke. Neot na,neon tes ma nipu nakini nope le naletbon an fani leta mese hen etu ma naton nak neno na of na’ul. Masti an bi neot na kanmui neno sona ai leku sona neu bife mnasi le na,mes bife le na in etu lalan hennao hen sote oe he nahenu ma natua han totis nako in monin ma in aon ta’un fun in kan mui’fa bia benu in le na bife mese. Nako lasi le na in nami ma na et lalan neu noe le na,talante in te ma na et oe le na an meto le antek nak an meti. Oke te ma sa le es in hen mo’e hennapeni oe neu in kusi. An bi neot nan,leku natses ma manas nates neu neontes le nahenu nok ulan naek ! Nok haet puset ma nek ana henahenu ma natua lasi han totis nako in tuan talannte in nao natuin noe in sain neu in nakan hena’eku ma nail nifu an bi noe nan in matan. Talante bife mnasi le na in te,in na’et bola mese an bi fatu le napoitan oe amiut an bi nifu meto le na oke te in tam neu bola le na hen sote in oe. Nok haet ma puset in niken nani ulan na bi neno le na nahenu nok noe naek talante  in naoet in niman le na nok panu hen kui oe neu in kusi. Ka lo fa te bife mnasi le na in natnin aluf le namas on nainunus in lun le nem ma na’eku natef nokan talante in kiso ma na et neu in kotin ma an boina mes katit fa tuaf mese le hentopu napoitan in tuan. Talante bife mnasi le na in naheba ma an mate an bi bol fatu an bi nifu meto bale in sote oe.

SUMBER : BAPAK YEHESKIAL HAOBENU

Klasifikasi :
Ø  Berdasarkan bentuk :
·         Berdasarkan bentuknya,cerita ini termasuk prosa yang merujuk kepada legenda.

Ø  Berdasarkan isi        :
·         Berdasarkan isinya,cerita ini termsuk jenis cerita karya bersejarah dan kisah perjalanan.
Ø  Pengaruhnya           :
·   Menurut nama ini (Taheba) sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut sehingga berkembang sampai sekarang. Di wilayah itu dikenal sebuah ungkapan “Katak di dalam tempurung”      


Tangga loi no Oemau

            To makahuluk Rote Ba’a lasi na bei loak. Ata holila tunga sangana sela gali no sombu bana fui. Faisa Ma’u no angga leu sombu bana fui ma lasi, Ala leni busa dua. Laoma fafaianak losa leodae ala tahambu bana saboe. Makahatuk so de duase sanga mamanak de laka mbeuk.
            Fafaik de ala fo’a boe, ala lita tane sa busa kaduak la ein. Dua se ha’i afudae tao neu haik, ladola haika buina de lona neu busa kaduak la botolinna.ala tao leondiak fo busa la la’ok na afudae tuda-tuda tunga dalak. Busa la la’ok boe, ma’u no angga tunga-tunga busala deana. Ala leu boe, malita tane mbuk sa mamanak dua. Dua se esa na kali esa de ala hambu oe matak dua kada maloak de ala foi oe kaduakla nadena.esa tangga loi, tangga (angga mana kali oe) loi (nita) , tangga loi artina angga nita oe. Oemau, oemau artina mau oe na.
Losa faik ia ata holi Rote (Ba’a) bei pake oe kaduakla.ala linu, tao soioe, ma ladiu.

Tangga loi dan Oemau

            Dahulu kala kabupaten Rote ba’a masih memiliki hutang lindung mata pencaharian penduduknya bercocok tanam dan berburu. Pada suatu hari Ma’u dan Angga pergi berburu mereka membawa dua ekor anjing.
Mereka berburuh dari pagi sampai malam tetapi tidak ada hasilnya. Karena capek dan hari sudah malam sehingga mereka mencari tempat dan tidur. Keesokkan harinya mereka bangun,mereka melihat ada lumpur dikaki kedua anjing tersebut. Lalu mereka mengambil abu isi dihaik (alat untuk minum terbuat dari daun lontar), lubangi bagian bawa haik lalu gantung dileher kedua anjing. Mereka buat seperti itu supaya ketika anjing-anjing itu jalan abu berjatuhan sepanjang jalan dengan demikian mereka dengan mudah mengikuti kedua anjing tersebut.
            Ma’u dan Angga mengikuti jejak kedua anjing dan ternyata mereka menemukan lumpur berair didua tempat. Lalu mereka membersihkan dan menggali kedua tempat tersebut dan mereka mendapatkan dua mata air yang besar. Kedua mata air itu diberi nama Tangga loi dan Oemau. Tangga loi, tangga diambil dari nama Angga, loi=mengintip, melihat jadi tangga loi maksudnya adalah Angga yang melihat (air). Oemau, oe artinya air, jadi Oemau artinya Ma’u punya air.
Sampai sekarang kedua mata air ini digunakan masyarakat Rote Ba’a untuk minum, mengairi sawah-sawah dan mandi.

Klasifikasi berdasarkan bentuk, isi, dan pengaruh
Bentuk  : Legenda. Karena mengisahkan terjadinya suatu tempat
Isi         :Menceritakan tentang mata air
Pengaruh : Air sangat berpengaruh bagi masyarakat karena dengan adanya kedua mata air itu masyarakat bisa bercocok tanam (panen) 3 kali dalam satu tahun. Sebelum adanya kedua mata air itu masyarakat hanya panen 1 kali dalam satu tahun.

Sumber: Bapak  Markus Ndun


 PENEMUAN PADI
TAGGOBA adalah kampong pertama bagi orang wewewa sesudah turun dari gunung YAWILA karena air laut yang pernah menggenangi pulau sumbah menurut cerita para Datuk.  
Dalam kampong ini hidup sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri,dengan seorang putra yang dimanjakan oleh mereka. Anak itu biasa di panggil “WADHA” oleh kawan-kawannya.
Walaupun sudah menjadi pemudah tangguh,ia masih merengek manja meminta apa saja yang di kehendaki hatinya. Pada suatu hari a meminta kepada orang tuanya sejenis ubi yang biasa di sebut “LOLO ANA MESA”. Ubi sejenis ini sangat sulit ditemukan sebab tumbuhan ini jarang tumbuh,kecuali dihutan belantara. Karena kecewa dia memukul kedua orang tuanya malahan ia mengancam akan memukul mereka lebih hebat lagi apabila permintaanya tidak di penuhi atau dikabulkan. Karena takut dan rasa tersinggung,kedua orang tua itu melarikan diri menghilang menyembunyikan diri jauh ketengah hutan yang tidak pernah di datangi manusia. Disanalah mereka tinggal lama. Tempat itu mereka namakan “ BODA TILU” yang artinya bukit tengah.
Sepeninggal mereka,Tagobba ditimpah musim kemarau panjang yang lamanya tuju tahun. Akan tetapi bagi kedua orang tua Wadha hujan turun teratur setiap tahun. Mereka merambah hutan itu,membuka lading untuk menanm sayur dan ubi-ubian.
Pada suatu hari mereka menemukan sejenis tumbuhan asing yang tumbuh di atas sebatang kayu yang terdiri dari dua butir. Mereka membawah pulang tumbuhan itudengan hati senang bercampur takut. Mereka memperoleh petunjuk melalui mimpi sehingga mereka mengetahui tumbuhan itu bernama padi yang harus di tanam di tanah berlumpur (sawah). Nama lengkap padi itu “ PARE NE`E”,artinya padi yang dilumpur. SEtelah panen mereka masak beberapa biji beras saja,ternyata bertambah banyak. Cukup untuk di makan 2 orang sampai kenyang.
Pada suatu hari dari kampong Tagobba berburulah 2 orang yaitu bapak bersama anaknya bernama Yogara dan Jandara. Karena seharian berburuh tanpa hasil,semakin jauhlah mereka menjelajahi hutan itu. Tak di sangka,mereka bertemu dengan kedua suami istri yang menghilang beberapa tahun yang silam. Mereka dilayani minuman yang mereka sebut “WE`E KADU” yang artinya air tanduk.
Sekembalinya mereka di rumah sendiri,mereka menggaruk tanduk kerbau untuk diminum karena ingin minum kembali air tanduk seperti yang didapat dari suami istri di hutan. Ternyata air itu hitam dan berbauh tengik. Mereka kembali ke hutan untuk memintah petunjuk lengkap. Mereka ditertawai penuh kelucuan. Diperlihatkanlah kepada mereka segenggam padi sambil diberi tahukan bahwa inilah yang dimaksud dengan nama tanduk.
Atas informasi dari Yogara dan Jandara, Wadha kembali memanggil kedua orangtuanya berpesta merayakan perdamaian dengan orangtuanya. Dalam pesta inilah padi yang turut dibawa itu diperkenalkan kepada keluarga dan hsandaitolan yang hadir. Padi itu ditumbuk lalu dimasak dijadikan bububr dan nasi lalu dibagi-agikan. Sejak itu masyarakat menanam padi. Karena selain dijadikan bubur yang mereka namakan “bobora” ,juga dapat dijadika nasi yang digumpalkan ditangan lalu dimasukan kemulut untuk dimakan, yang mereka namakan “Dopola”.
Sampai sekarang bagi orang sumba atau orang Wewewa masih menggunakan cara makan seperti itu, yakni telapak tangan dibahasahi terlebih dahulu baru menggenggam untuk membulatkan nasi tersebut supaya lengket ditelapak tangan.

ISI CERITA DIATAS :
KEDUA SUAMI ISTRI MENEMUKAN PADI SEBAGAI TANAMAN ANEH YANG BARU MEREKA TEMJUKAN.

PESAN :
PADI ITU TUMBUHAN BIASA, YANG DITEMUKAN OLEH KEDUA SUAMI ISTRI DITENGAH-TENGAH HUTAN BELANTARA, MERAKA MEMPEROLAH PETUNJUK MELALUI MIMPI BAHWA TUMBUHAN ITU NAMANYA PADI.


PARE PATABOKA

Tagobba wanno ulu ata wewewa mba burru wali kabundukana yawila oro we‘e mbonnu apenne liddage ata ullu. Ne wanno ndana amoripa buù umma awalina ole umma , mawinne,mono kabana.na anada ademmana kaghulani WADHA ollena.  Waige babua mane baya takka napalesepo ba appako pa denggina monno pabei atena.apaka ia loddo na ndenggi  mbarra inna amana lu,a.Patekkida  Ademmana lolo ana mesa.Na lua lu”a  na susa batabbokaya  oronawe  na lu’u ndukka piage, kadaghudana,oro badai na paluyi inna mono amana  mono napaka’a wekkina  mba ndayakoni  pabei ate na.oro mbama ndauta  a mate ghidda inna monno amana akedu monno amaurri wekkina  ne tillu kadaghu  ndappa kako pengguda ata,ne kadaghu ndana niawe padau madoi ghaida, ne kadaghu  apagarage “BODA TILLU” ba louso kadaghuna,tagobba adukki bage merratana amalou ndukki pittu ndou  mbage ghidda inna mono amana wadga na mburru urra  ia ndou-ia ndou,ghidda amaghomawe monno apaduage oma padou to ndaka  rowe mono lua. Ne apakah ia loddona ghidda ata a etaya  na apagaina ruta amoripa  ne pola ghasu ndeta  aduada mbolo ,mbage awali magheghera ate monno  ama ndauta  mba ghinddiyi na ruta,mbage akolena lara papalolonda ne kanaganippi ndana  nyawe kopandde na ruta  mbagara na pare ,patodaka  ne tana aparamona(pamba) ngara malouna na pare “PARE NE’E”patodaka ramodana,mbage mba makeni ,mba ge apa ti’ina pirra bolo wesana  mbage naluage  na tutuwe  mba ga’age nduada ata ndukki ba mbekuta.Ne apaka ia loddona wali wano taggoba akalola  a nduada ata pa ama monno ana na  a gharana YOGARA monno JANDARA.oro ne ia loddo aka lola nda kolekina a marro mbana ge ne kadaghu,nda panddekige mba tabbokayi ghidda apa mawinne oleummana a ndada wali pirra ndou ponghe  amalewata mba.mbage a yandi pa enu a ngarana “we’e kadu”.
     Mbage a waliyi umma ndouda ,a ka’u kadu karambo ka enu oro a mbeina enu wali we’e kadu a linnana pa koleda wali mbarada ghiddi apama winne mono ole ummana ne’e kadaghu ndana
          Mbage awaliyi kadaghu ndana ndenggi lara louso,mbage a mandita langho takka mbage apamagewaladi ghunggu pare monno apalolondi mba niawe a gara kadu oro panewe parenggeda  wali mbara YOGARA monno JANDARA, WADHA na kako ka ghulladi ama monno inna na ne’e kadaghu ndana noka teba kapamoda mbalina kaku paka ia ndenggadi inna mono amagu linnage.Ne teba niawe pare panginddi ka pandeni pa ama monno ole ndadi,na pare a be’eya monno apati’ini arawige ga’a ndakke monno ga’a pambaghi-mbaghida.ndukkige ata ba todakana pare monno ekana ba rawina ga’a ndakke papa ngarada bobora,monno rawige ga’a padopola patamage ngadana nga’a ge papangarada bopola
       Ndukki nebalinnawe  ata sumba /ata wewewa awaipoge ga’a alinnana ga’a padopola,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
OEDAI
Dinamakan biasanya di setiap satu tahun,satu kk dalam itu membawa air tersebut.Ada seorang tua adat biasanya turun latan masuk dalam sumur terebut dengan membawa kelapa yang sudah di parut untuk menyenbah oedai sebab pada waktu itu ada satu sumur,Cuma satu sumur saja di daerah oedai.sumur yg di namakan oedai itu seekor ular yang berada di dalam sumur tersebut dan juga untuk membersikan sumur itu.Apa bila tidak melakukan ritual tersebut maka suumur itu akan kering airnya Maka sampai saat ini desa tersebut di namakan desa oedai sampai sekarang ini.
Nalan a oedai karena waktu na aka a oe esa biasa tiap-tiap to hai biasa mandi sisi,ia,no ma aau hula esa.Dan hai bersama-sama menyembah oe na.tou lasi eta hata oli adat ana biasaoe lala neu ana nendi no ana lalaneu,neu naliu mengge a.kalau tiap-tiap to ngga mandi sisi aau maka oe a meti.Maka losa sekarang ia desa na nalan a desa oedai karna oe a nalan a.
Klasifikasi menurut bentuk,isi,dan penguruh
Bentuk: Animisme (kepercayaan leluhur
Isi mengandung Animisme:karna menyenbah pada sebuah sumur tetapi menurut saya termasuk mite karena bukan manusia
Pengaruh:kepercayaan kuno (Animisme)belum ada unsur moderen di dalamnya.


KERAWA NO KARAU

Hori tempo uluk, no atean na’ak karawa no karau sia nain rua mamaluk diak. Sia nain rua nakdiuk namutu, no lao namutu. Baloron ia sia nain rua dale namutu atu ba lao-lao iha alas laran mak dok.
Awan sesawan sia nain rua lao ba alas mak sia dale nia. Sia nain rua la’o loro matan seidauk la sae, tan dalan dok.
Tatekis loro mantan sae, sia nain rua noran salaeh no nanro. Tatekis sia nare mota kiik ida, mak reis alas. Iha mota tehen ida no ema to’os wain iha to’os laran no hudi hun wain. Hudin hun wain no hun ida mak nareis tasak ona.
Sia nain rua la’o nareis hudi mak atu tasak nia. Karau dale ba karawa na’ak; hau isin bot no beran bit lin o… tan nunia o nanok ba fatik … hau ato sae hu di ne’e no ku’u niakan fuan bodik ba ita nain rua hahamutu…”.
Rona karau mak loro ne’e, karawa nanok dei. Karawa mais kiik no laran ia hanesan no karau. Bodik atu sae karawa na’ak nia matenek. Hori uluk karau noal fatik ladiak, nia atu sae dei. Terus-menerus karau atu sae mais labele. Karawa nanok no nare dei.
Hotutian karau neon baruk tan nia monutun tarus, nia na’ak ba karawa atu ku’u bodik hudi mak atu tasak ona.
La nanoin teni, karawa sae hudi nia nodi nanok. Nia tur ba nudi kain, nunia tenik fuan-fuan nia ku’u mak nia na.
Nia nare karawa, ne’e karau nahi nusu hudi ballu bahia mais karawa na’ak, hein lai hau sei tes hudi ne’e diak kalak. Karawa ne’e na terus fuan ba fuan, ba daun to’o mos, dadau hudi niakan rohan karau la beletian, tan salaen mais karawa ne’e nanok nodi na’ak terus.
Karawa nia neon diak no rakat ba karau mak loko tan beren bit. Mais karawa kiik oan ne’e laran moras. Tatekis karau nanok no nein atu nusu niakan diak ba karau mak bele sa’e hudi ne’e habusik niabe karau ne’e hodi hatene’an, hotu, lakleur oda, karau nawan sa’e lintian nia nuduk-nuduk hudi hun ne’e isin hira-hira to’a nak loti. Karawa nia mos tuir nak loti no hudi nia. Karawa ia kanek sa ida, tau nia nelian ba hudi tahan mak burus.
To’o tian rai nia, karawa nak soit no nalai nela karawa, karau ne’e nalai tuir mais nia la toma, karawa nalai no na’ak ba karau, na’ak nu ne’ek: o nawan sa’e terus … habusik ita nain rua kotu malu to’o ne’e …! Hai uluk sia nain rua kotu malu to’o oras ne’e.


Cerita Daerah dari Sumba Barat Daya
LOKO WEE RA’A

     Dahulu kala,disebuah kampung ada seorang ibu yang bernama wini pesi,dia adalah seorang ibu janda yang tidak mempunyai anak. Wini pesi adalah ibu yang sudah tua,tetapi dia masih sanggup untuk kerja sendiri. Pekerjaannya bertani dan ia memiliki ternak dan harta karun seperti sebuah tembikar yang terbuat dari emas,dan berbagai perhiasan lainnya.
     Hari-hari ibu ini hanya seorang diri. Berita tentang kekeyaan peninggalan suaminya akhirnya terdengar sampai meluas sehingga membuat orang-orang berniat jahat untuk memiliki harta karun tersebut. Hingga berkali-kali orang melakukan perampokan yang tidak membuahkan hasil. Selain ingin memiliki  harta karun, wini pesi juga memiliki kekuatan gaib,sehingga tidak seorangpun berhasil merampoknya. Hingga suatu waktu datanglah segerombolan perampok  ingin  merampok wini pesi dengan cara bertamu dirumahnya. Kedatangan mereka telah di ketahui oleh wini pesi karena ddengan adanya kekuatan gaib tersebut. Yang walaupun ibu ini sudah mengetahui kedatangan orang tersebut  tapi dia masih menerima kedatangan tamu-tamunya.
    Setelah tamu sudah berada di rumah, wini pesi mempersilahkan mereka untuk istitahat sebentar sambil ia mempersiapkan makanan malam. Karena wini pesi sudah mengetahui kedatangan mereka,maka ia membuat sebuah strategi atau cara untuk meluluhkan hati mereka  ,dan ia mulai memarut ubi yang mengandung racun dan setelah itu lalu memasukan atau dicampurkan ke dalam makanan yang di siapkan untuk tamu-tamunya. Setelah semua hidangan siap, wini pesi membangunkan para tamu tersebut dan mempersilahkan makan untuk makan malam. Beberapa sendok sudah di lahap lalu mereka sudah mulai kelihatan lemah dan pusing dan akhirnya mereka muntah-muntah sampai tak berdaya,karena racun yang di masukkan wini pesi kedalam makanan mereka. Akhirnya, wini pesi mengambil sebuah bamboo yang di belah digunakan untuk menjepit dan menggorok leher  orang-orang tersebut. Setelah semua sudah dibunuh,malam itu juga karrena takut diketahui tetangganya, ibu wini pesi membuang mayat-mayat tersebut disebuah sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah mayat-mayat sudah dibuang mulai dari situlah sungai itu dinamakan “LOKO WE’E RA’A”  hingga sampai sekarang.
     Setelah ibu wini pesi pulang dari kali, lalu ia memutuskan untuk membuang harta-hartanya karena ia selalu di hantui rasa takut dan bersalah. dan dilain pihak,wini pesi tidak mempunyai keluarga untuk mewariskan harta-harta yang dimilikinya. Lalu dibuangnya harta-harta tersebut disebuah liang yang terletak tidak jauh  dari rumahnya.
    Dan setelah semuanya sudah terpenuhi, maka akhirnya wini pesi terhindar dari rasa takut dan cemas akan harta-harta tersebut. Dan ia pun memulai hhidup baru tanpa memikirkan harta-harta.

   Bahasa Daerah .
LOKO WE’E RA’A

                  Hetti ponna,ne a ia wanno wa’i napa’inna ngarana wini pesi. Napa’inna,mawinne waluwa monno ndaiki anana. Na wini pesi nakawedabanna engapawessi ponna mbanna pawilli ge netollekanna. Hidda pa’pawillina;nama nairo,nadawa’i hidda potena monno wa’idommodi hidda i’ummana.
                 Ne loddo ia loddo napa’inna nakanuakidona. Neli’i tubanda pote pagaina la’i na na ndukki’e rengnge dobba ba ata mangeda nyawe ndappa wa’ibanna ata a mbeige bokala ga’ika ndede’i monno kandoudi hidda potena na’pa’inna. Ndukki dommo we hidda ata arawi pandoge nepata ndadua,lakka hinna kopowe danna ma dukkiba’e neparawida ndaduwa. Takka ndukkiwe damma koleki. Orona mbabeidi i’ummana,wini pesi kaina wa’idi karaki/pewessi marapu ummana. Na ndukkiwe ndaiki ata amakole andede nadi ndouna. Ndukkiwe ia loddona amidi ata pamate ata a ia lolungona abeige pamate monno mbokala dengnga’i iwni pesi monno awaina pata patabbokana ne ummana wini pesi. Ne maidengngada napande ndo’u kaibage na wini pesi orona mba wa’i ge nepawessina ndappa pande’da hidda ata pamate ata,lakka hinnako na’pa’inna mbana pande mbage pa ma’idengada hidda ata palangida,takka nyanambeige  banna deiba’i pama’idengada napa tuddadi kulla. Hidda kulla mbapa dukki umma, wini pesi napatukadi ga’i kangau mbelli yodi napambale waidi mbanna pati’idi nga’ada negedde.
                  Orona wini pesi mbanna pande ge pamaidengngada nyawe kaneina a pangedana ia lara atubawe banna ndededa ateda/napanduwadi ate monno nya ne’ibawi a keridi uwwi akindora. Lengnga na mbpa keriwi nakauladi nepanga’a danada hidda kullana. Lengnga ngara kuada panga’a mbapa pa mummidi,wini pesi napa keddewi hidda kullana monno nayadi kalong’ga mba nga’a a tangane male.
                  Mbuddi a pirra kidona sodo nga’a panga’ada  ndukkiwe  a ndappa mbewolabana monno nama dingngiwe katoda monno na dukkiwe mba mutta-mutta. Ndukkiwe ndabisa kawoddeka,orona hitti moro kindora papakaulana wini pesi ne panga’a ndanad.
                 Na ndukkiwe wini pesi nandekewa na potto pabokka na ngappeta wa’i monno rorokada’i mbukkada hidda ata mbokala palangi’nda. Na mbangara ku’ai banna pamate’i,ne ng’gedde memapongngu orona mandauta mbapandewi olembarra ummana, napa’inna(wini pesi)nakako ngindiwi hidda ata mate mbanna lettodi ne loko ndana nda marro wali ne ummana. Ndukki mbapana letto ngara kuadi hidda ata papamatena nyabawe mbapangara ge ne we’e “ LOKO WE’E RA’A” ndukki mbinna ne’e.
                  Na mbapanna wali  ne loko ndana napa’inna(wini pesi) nyabawe mbanna wiata ngara kua’we ng’gai kakuletto ngarakuadi hidda i’ummagu hinna orona mba enga ge nemadautana monno ndengnga dokuna, monno ka’iadommona,napa’inna(wini pesi)nda’idommoki ndadina ngga’i hidda ppotena monno i’ummana nyabawe kakombana lettodi ne ia wittu nda marro wali ne ummana.
                 Na mbapaponnu ngara kuawe ne pambeiatena ndukka mbannawe napa’inna(wini pesi)ngaraku’a madautana monno pangeddana ndadua  hidda hinnana potena monno i’ummana mbaka nyawe mbinna ne’e na pa’inna na walipi’abage moripa/tolekana lappata danna pangedabadi hidda potena monno i’ummana.


 Klasifikasi dari cerita tersebut adalah:
-          Bentuk cerita ini adalah termasuk  mite karena dimana cerita ini benar-benar terjadi khususnya di wilayah sumba barat .
-          Isi dari cerita tersebut adalah menggambarkan perjalanan hidup seorang ibu dimana selama hidupnya begitu banyak cobaan yang menimpa akan kekayaan peninggalan suaminya.
-          Pengaruh dari cerita ini ada 2 yaitu: pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Yang termasuk pengaruh yang baik(positif) dari cerita ini bahwa kita bisa meniru tentang perjalanan seorang ibu ini dimana sudah tidak mempunyai keluarga tetapi ia masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan Pengaruh negatifnya adalah perlakuan seorang ibu ini tidak patut di contohi, dimana seorang ibu ini menghilangkan nyawa banyak orang.      

CERITA  RAKYAT  YANG BERASAL  DARI DAERAH  MANGGARAI
GOLO NGGOLING

Danong one ca beo manga ca keluarga, ise so’o kerja neteng leso one uma. Manga  ca leso ise wina rona duat one uma’d, ngo ciwal latung cai one uma, ise ita  ata weki mese (caron lise empo poti mese) ali rantang cemoln ga ise  kole one mbaru’d, cai   leso  tesuan duat hanan wina de lanur, wina de lanur ho’o ata cewe molas one beo hitu, cai one uma ho,o hia cumang kole agu hia empo poti mese du leso hitu toe ma ganggu le empo poti mese wina de lanur ho,o, leso te telun kole hi Timung Te’e ho,o duat kole, cai one uma hia ita liha empopoti mese hitu lonto one lobo watu mese,  kaling hia empo poti mese ho,o reme gereng hia timung te,e wina de lanur, mai hia rei nia rona dahu timung…..? mai wale de timung te’e wamai kin hia kudu mai ce uma kole hia.
leso hitu nggitu kaut liha reisn hia timung, ce’e- ce’e gi wulang gu caek latung ga, pas kudu ngo caek latung situ dise ga o reje taung lise ata one mai beo hitu kudu cama-cama ngo duat nitu, poli bo lise caek latung situ ga o. ngo kole bo hia timung one uma ku la’at remang nitu, el obo liha timung remang one uma dise gay o do keta mai bo tae one nain ga iiiiiiiiiiiiiii bom ciwal dami uma gi cait ruis gi wulang ku weri kole gi latung. Ca leso hia timung ho’o duat hanan one uma kudut ciwal, cai bo one uma hia cumang kole agu empopoti mese leso hitu rei kole  hia Timung le’  E’mpopotimese apa ata manga one weki de Timung……..? ali  leng rantangn  cemoln ga wale taung rei de Empopotimese  le’ Timung …..ali leng  lucun   wale de Timung cemoln ga tawa hi Empopotimese agu pa’u one ngampang  toe nganceng to’o kole landing toe ma matan. We’e bo hi Timung ho,o cai one mbaru tombo taung liha gu lanur,,,,,,, mai hia lanur ga ambi lebok agu cocok kudut  tenang wokang hi Empopotiese,pas   duat kole hia timung, toe bo ngo ciwal hia ga cai one uma hia lonto kin one lobo  watu mese ata donde lonto de Empopotimese  cain kaut hia Empopotimese ho,o kudu ngo nggao hia Timung Te’e holes kaut hia ali tema hena gu  Timung bo cemoln  hi Empopotimese pa’u one wokang ata poli na’ad de Lanur agu ata one ca beo , agu  ga bicek ruha de empopoti mese o mangan caron lata tu’a danong ngasant lingko hitu  golo nggoling.


GOLO NGGOLING
Konon pada zaman dahulu kalah ada cerita di sebuah kampong dimana hiduplah sepasang suami istri atau juga disebut keluarga kecil, yang mana suaminya bernama Lanur yang terkenal dengan orang yang gagah dan berani dan istrinya yang bernama Timung Te’e yang terkenal dengan orang yang cantik dan anggun yang bermata pencaharian dengan  bercocok tanam. Pada suatu hari sepasang suami istri tersebut pergi ke kebun mereka melihat ada seorang yang berbadan besar mirip dengan raksasa, dimana warga di kapung tersebut sering menyebut makluk itu dengan “Empopotimese”  yang artinya “empopoti” setan dan “mese” besar : “setan besar”
            Setiap hari yang dilalui oleh sepasang suami istri tersebut hanya dengan merawat tanaman pertanian mereka. Hingga pada usim panen pun tiba mereka berdua bersama kerabat sekapung untuk bergotong royong menunai hasil kebun mereka. Setelah semua hasil kebun sudah enyimpang , maka si Timung Te’e dan si Lanur kekebun untuk menyiang rumput karena sedah mendekati musim kerja / tabor benih llagi, sessamppainya dikebun mereka berdua  pun bertemu dengan “Empopotimese” dan pada hari itu “empopotimese” tidak mengganggu istrinya. Pada   hari kedua si Timung Te’e (istrinya Lanur) bertemu dengan “Empopotimese” ketika tersebut melihatnya, Timung Te’e pun mulai takuut hingga badanya menggetar setan tersebut menyapanya Heeeeey…………… janganlah takut pada diriku……….kemidian setan tadi mulai mendekati Timung Te’e, dan membelai rambutnya hingga bertanya satu persatu seluruh organ tubuhnya si timung te,e. sambil menjerit ketakutan si Timung Te’e pun menjawab pertanyaanya, setelah di jawab setan tersebut tertawa kegirangan karena bahagia dimana semua pertanyaanya mengenai si Timung Te’e telah di jawab karena terlalu girangnya Empopotimese diapun jatuh terguling ketepi jurang hingga tak bisa bangun, tetapi dia tidak mati. Setelah itu, si Timung Te’e lari dan pulang kerumahnya, setibanya dirumah dengan menangis ketakutan dia menceritaka semua yang terjadi dengan suaminya si Lanur. Lanurpun tunduk sambil memikirkan balasan terhadap “Empopotimese”  keesokan harinya mereka pergibersama warga yang lain di kampong untuk memasang jebakan (jebakan sejenis ranjau) dengan perasaanya yang sangat senang empootimese pergi kekebunya si lanur untuk menculik Timung Te’e (istrinya Lanur) setibanya di kebun dia melihat timung te,e duduk di atas batu, dengan semangatnya yang membara ‘”Empopotimese” hendak merangkulnya (si Timung Te’e) dengan cepat si timung te,e menghindar hingga “Emopotimese jatuh tersungkur edalam jebakan yang dibuat silanur bersama warga hingga empopoti mese terguling kedalam jebakan tersebut sape buah pelirnya pecah. Orang tua dulu memberika nama tempat tersebut golo nggoling, yaitu golo (gunung) dan nggoling  (terguling). Sehingga kalau diartikan berdasarka kosakatanya golo nggoling artinya gunung yang terguling, tetapi pengertian berdasarkan isicerita diatas golo nggoling artinya gunung yang berjurang tempat terjatuhnya empopotimese.

Berdasarka isi cerita tersebut maka dapat diklasifikasikan:
Ø  Cerita rakyat tersebut dalam bentuk prosa yaitu:
-          Cerita ini berbentuk “dongeng” yang dipercayai sebagai rekaan yang tidak terikat oleh waktu dan tempat kejadiannya bisa kapan saja dan dimana saja. Dongeng bersifat sekuler dan tokoh utamanya bisa manusia ataupun bukan manusia.
-          Isi cerita tersebut yaitu menceritakankehidupan rumah tangga  dari seasang suami istri yang bernama ; suami (si Lanur) dan istrinya (si Timung Te’e ) yang selalu di ganggu oleh orang jahat yang bernama “Empopotimese” dimana Empopotimese menyukkai si Timung Te’e istrinya si Lanur.
-          Pengauruhnya terhadap masyarakat setempat. Dalam  kehidupan sehari-hari di tenga masyarakat  seorang laki-laki tidak boleh membarkan perempuan bekerja dan berjalan sendirian agar tidak diganggu oeleh orang yang berniat jahat seperti yang di perankan oleh tokoh “Empopotimese” dalam cerita di atas.
-          Nara sumber: Bapak Yohanes Emo.


Ceritra rakyat yang berkembang didaerah kab.sikka. khususnya di pemukiman nangahale.
1.      Terjemahan dalam bahasa indonesia

LEGENDA LOK SI NAGA

Sebuah keluarga nelayan di daerah pemukiman nangahale kabupaten sikka. Bila mereka pergi bekerja, anaknya tinggal dirumah untuk menjaga rumah. Pada suatu hari suami istri nelayan itu menunggu ikan-ikan memasuki alat penangkap ikan mereka yang bberupa tangguk besar. Sial, seekor ikanpun tidak ada yang mau masuk. Meskipun demikian, mereka tidak mudah putus asa. Tangguknya tetap dimasukan dan diangkat berulang-ulang tanpa mengenal lelah. Akhornya, ketekunan mereka berhasil juga. Pada waktu mereka mengangkat tangguk mereka untuk kesekian kali, ternyata didalamnya terlihat ada sebutir telur yang amat besar. Karena ngeri mendapatkan benda ajaib itu, telur itu segera mereka masukkan kembali kedalam air. Anehnya setiap kali mereka mengangkat tangguknya, setiap kali ada pula telur itu dan setiap kali segera mereka masukkan kembali  ke dalam air. Keadaan ini berulang terus, walaupun telah mereka pinahkan tangguk mereka ke tempat lain. Rupanya telur itu berkeras hati untuk tetap bersama mereka. Akhirnya, karena putus asa telur itupun dibawa pulang
Setiba dirumah, dilihatnya anak tersayang mereka sedang tidur. Karena tidak mendapatkan ikan, maka telur itupun direbusnya. Setelah matang, telur itu mereka makan sebagai lauk tenan nasi. Setelah kenyang, timbulah suatu keajaiban. Kedua suami istri itu perlahan-lahan berganti rupa menjadi dua ekor naga yang besar. Keajaiban ini tidak menimpa putra anak mereka karena ia belum sempat memakan ikan tersebut
Setelah terjaga dari tidurnya, anak itupun menjadi sangat ketakutan ketika melihat keadaan kedua orang tuanya. Ia pun menangis dengan sedihnya. Melihat hal itu, kedua naga itu menjilati pipi putra mereka yang sangat mereka kasihi itu. Setelah anaknya tenang, ayahnya menasihatinya agar tidak memakan telur  yang ada diatas dulang. Telur itu adalah telur naga putih yang hidup disungai tempat mereka sering mencari ikan dan siapa saja yang makan telur itu akan menjadi naga seperti mereka. Setelah meninggalkan pesan itu, kedua naga itu pun terjun kedalam sungai, untuk bertempur dengan naga putih, yang telah mengubah wujud mereka. Dua pesan lain mereka berikan juga kepada putranya. Apabila timbul darah merah pada air sungai, itu berarti bahwa merekalah yang kalah, namun apabila timbul darah putih, itu berarti bahwa naga ptuihlah yang kalah. Tanda hasil pergulatan itu akan terlihat apabila hujan turun rintik-rintik pada hari panas dan pelangi timbul diantara langit dan bumi.
Sepeninggal kedua orangtuanya, anak itu serring terlihat duduk termenung dipinggir sungai sambil memanang ke arah air sungai. Benar saja seperti yang dikatakan oleh orang tuanya. Pada suatu  ya g panas, hujan turun rintik-rintik, dan ada pelangi, terlihatlah air sungai berubahh menjadi putih seperti air susu, itulah tanda bahwa keddua orang tuanya telah menang dalam perkeelahian maut dengan naga putih. Namun, anak itu tak dapat hidup sendiri tanpa orang tuanya. Oleh sebab itu, ia tetap duduk termenung sampai akhir hayatnya.


2.      Terjemahan dalam bahasa daerah sikka.

LEGENDA LOK SI NAGA

Noran keluarga ha e kabupaten sikka e natar naganhale, du’a ha nora la’i ha loran men la’i wa. Ua’an rimun leron-leron te poi ra kawir ian. Ganu rimu ruan ra kawir i’an te me rimun deri e orin jaga orin. Da’a leron ha, du’a nora mo’an e ra pano kawir, teri kawir-kawir ko poi la’en golo toma i’an. Teri kawir-kaeir wui ian di i’an ele nora besok-besok golo, teri te ru’an bego loning kawir ha da’a ba manu telon bura ha, ele toma i’an e wlong toma telo. Run en di welung le walong i’an ia e wair ia napun, ruan era dese ran e dong pehan walong.
Naruk ha ena te nale dadi na walong-walong poi. Da’a wa’i ha te du’a ia nora lai’i nimun ra lara le telo bura ena, ko telo ia te naga telo nimun. Ru’an en di walonhg ran e orin, reti ba nora telo bura ena en, du’ a en di langsung perang le golo telo bura ia en, gu nora la’in nimu langsung ra a le nora ara ganti ba i’an.  Du’a nora men du’e ele raitan ba aman nora inan en teri a telo ena en, men di da’a hogoren bego gita ba inan nora aman dadi ran naga, ia gu derri ani gu nora blau, ko poi naga inan nora aman te le’a ba me ia pepin nimun gu npra nao tonen, moa. Lopa goa telo bura e dulang ia, ra’ik ‘au goa te odi ddadi ganu ina nora ama e. Poi tutur tonen sawe te naga ruan en mole du’a en nora lai;’n ia te era plari ran e napun i. Da’a e napun ia te du’a e nora la’in ia ga’i taji tau nora naga ha da’a tena le ruan da dai naga ran.
Da’a e olang i napun ia di du’a ia nora la’in i n ao tonen waalong me rimun, mo’a ra’ik ganu ‘au gita mei merak i beda e napun e te ina nora ama ele newan tena naga i mate, ko ra’ik ganu mo’a gita mein bura beda e napun e te naga e ina nora ama tena le maten, e mole tadan ina nora ama taji e te a’u  ni’a ba uran nora dara e walong pelangi e beda e nian nora tan e.
Men ia meha deri [poi susar e walong ina nora aman ra welung le ruan meha, men meha leron-leron deri poi e wiwir wutun, eri huk demen inan nora aman tutur ia te bea ara  ora uran ‘reti nora beda pelangi e nian i. Walong wair ia beda nele bura te men di huk inan nora aman ra tena le naga en mate ba’a. Men di meha deri poi da’a mate e napun wiwir wutun


3.    Klarifikasinya:
·         Cerita ini dapat digolongkan menjadi legenda karena sampai saat ini sekarang ini penduduk setetmpat masi percaya bahwa kisah0kisahnya bbenar-bbenar terjadi. Untuk membuktikan kebenaranya masyarakat setempat menunjukan dengan adanya tempat tersebut lok si naga atau lok si tua yang kira-kira berarti “sungai naga”. Letak tempat tersebut di tepi pantai nagahle, di depan kapela nagahale.
·         Isinya tentang telur si naga
·         Pengaruh, tempat itu menjadi keramat sampai sekarang. Pengaruh animisme juga termasuk, atau bisa dikatakan demikian.


SUMBER       : SAUL P. NENOMETA

“ATONI TTS IN UN”

Mnasi batan ahunut mbi NTT kan tui ma kan soi nahin, talan tia nu’u naon nok sini poi’kenu ka matui fa. Talan tia batan amunit ka nahin fan ok amneot sini poi’kenu. Asosa le’nem neu pah timor kanan ma teka mbi paha pinan funan matef, natuin haumeni in fon mbi ton nifun mese ahunut. Pah timor mui’nan toh le’an tek nak atoin meto.
Ton nifun mese natun ham bo’tenum ne’ (1436) kanan atoin asosa haumeni nahinan nak ale kanan mnasi ma bale – bale mbi pah timor haumeni monin mbi. Atoni timor na’sosa haumeni neu atoni na’ko jawa, india, ma sinas. Sin na’sosa kan simof  loit mes natuki haumeni nok lipa, noni mnatu, noni muti, besi suni,  benas, nino ma bian – bianan ten.
Atoni timor ini poin na’ko me, hit ka tahinaf, mes namunit mafefa atoni timor nak unu atoni timor/meto na’ko papua  -  malenasia. Sin mooin kan na’kifa bale ai kuan natuin lasi mnahat. Sin na penin mnahat mbi me sin mes natuan mbi bale le nane, ma kalo na lali sin mes an’fenan ten neo bale bian.
Namunit mui amnemat feu an ten neu pah meto na’ko uf melayu le in tekan nak ao molo’ma nak oef na’ko sinamuti malaka ai le’an ntek nak Malaysia tokon mbi tutuala nok besikama (belu selatan) nalalit sin nakanab bale le’nane malaka uf melayu. Mbi belu selatan na hakeb kesel mese le’an tekat nak wewiku wehali.
Natuin pi’ot ma etus la I alkit tahin nak atoin meto mbi TTS atoni  amnemat oke kan mu’if uf le’an tok an mbi pah le’i. Atoni pah timor mbi TTS na’ko Eropa.
Natuin le’nane atoni meto ka kua tuaf  fa  on nane msat atoni kase le amnemat ka tek fa sinin nak atoni amnemat natuin pi’ot le’I mam nauba kit batan amunit he nati tahin nak atoni TTS ma oli tata nok atono TTU, atoni BELU, atoni TIM-TIM, atoni keser, TANIMBAR, PAPUA, MALUKU, SULAWESI, ROTE nok SABU natuin haumeni in fon. Atoni TTS mbi ton nifun mese ahunut masoba nok uf-uf nako tasi bian esle ufsinas, india, portugis, belanda/olanit, nok le bian-bian.
Natuin le’nane tenus ma tais nako timor fain blua ma’upa neu lasi kabin atoni papua. Natuin lasi le’i nabelo na’ko batan ahunut talanti batan  amunit ka na sekeb lasi le’i saan nten nok in aombian na’ko TTS le’an tek sini nakam nak BANAM ( AMANUBAN ),ONAM ( AMANATUN ), OENAM ( MOLLO ). Natuin lasi le’nane sin teun sin nekaf mese nafena pah ma nifu TTS.

ASAL MULA ORANG TTS

Pada zaman dahulu orang tua di NTT belum tahu menulis dan membaca sehingga di zaman sekarang tidak ada sejarah berupa tulisan karena hanya diceritakandari mulut ke mulut. Penjual yang datang ke pulau timor namanya disebut – sebut sehingga dikenal diseluruh pulau timor, karena harum cendana dipulau timor seribu tahun yang lalu. Pada zaman itu juga sudah ada penguni tetap yang disebut atoin meto (orang asli tanah timor).
Tahun 1436 bangsa asing yang membeli kayu cendana mengenal para tua – tua adat di pulau timor tempat kayu cendana hidup. Orang timor mrnjual kayu cendana kepada orang dari jawa, india, cina. Mereka menjualnya tapi tidak menerima uang namun mereka menukarnya dengan kain, uang perak, uang mas, parang, pisau, kaca dan lain – lain sebagainya.
Sejarah orang timor yang sebenarnya, kita tidak ketahui, tetapi diceritakan dari mulut ke mulut bahwa orang timor berasal dari papua dan Malaysia. Mereka hidup berpindah- pindah tempat karena factor makanan . jadi jika makanan ditempat itu sudah habis maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain.
Kemudian ada pendatang baru lagi yang datang dipulau timor dari keturunan melayu yang berkulit putih dan berambut air dari sinamuti malaka atau Malaysia. Mereka tinggal di tutuala dan besikama (belu selatan) kemudian mereka menamakan tempat itu malaka keturunan melayu di tanah belu selatan dan mereka mendirikan satu kerajaan yang disebut dengan wewiku wehali.
Menurut cerita dan pemberitahuan yang kita ketahui bahwa orang timor yang ada di TTS berasal dari Eropa.
Kemudian mereka menjadi tuan rumah di TTS dan nama orang asing tidak disebut –sebut lagi yang perlu kita ketahui orang TTS beradik kakak dengan orang TTU, orang BELU, orang TIM- TIM, orang KESER, TANIMBAR, PAPUA, MALUKU, SULAWESI, ROTE dan SABU. Semua itu terjadi karena harum kayu cendana di TTs dan juga system perdagangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita dengan nenek moyang cina, india, portugis, belanda dan lain- lain.
Oleh karena itu, tenun sarung dan selimut dari orang timor menjadi barang paling berharga dalam peristiwa kawin mawin orang papua. Cerita ini sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang dan terkenal di kabupaten TTS tiga suku besar yang disebut dengan nama BANAM (AMANUBAN), ONAM ( AMANATUN ), OENAM ( MOLLO ). Ketiga suku ini bersatu hati membangun tanah TTS.

KLASIFIKASI

Bentuk            :
Termasuk dalam satra melayu baru, karena tidak memiliki peninggalan berupa tulisan atau sebagainya tapi hanya diceritakan dari mulut ke mulut atau lisan.
Isi                    :
Menceritakan tentang asal mula orang timor di propinsi NTT khususnya di kabupaten TTS.
Pengaruh         :
Mengajarkan kepada orang timor agar mengenal sesamanya dan menyatukan hati dalam membangun tanah TTS yang lebih baik, dan membuat banyak daerah atau bangsa yang yang datang ke timor untuk mengenal tanah timor serta mencari dan membeli barang- barang berharga seperti kayu cendana serta tenunan berupa selimut dan sarung.

Kumpulan cerita Daerah Nusa Tenggara Timur Kumpulan cerita Daerah Nusa Tenggara Timur Reviewed by jhoe wain on 7/30/2013 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.